youtube twitter

Πρέπει να πολεμήσουμε το οικονομικό έγκλημα και όχι να συμβιβαστούμε μαζί του, δηλώνει η Μαριέττα Γιαννάκου

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε χθες με μεγάλη επιτυχία συνέδριο της επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της ΝΔ, κας. Μαριέττας Γιαννάκου, με θέμα την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς και το σύγχρονο ρόλο των διαμορφωτών της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευρωπαίοι αξιωματούχοι από τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εσωτερική αγορά, το οικονομικό έγκλημα και τη φορολόγηση, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της OLAF, εκπρόσωποι από τις εποπτικές αρχές του Βελγίου, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τη βιομηχανία.

Κεντρικός ομιλητής στο συνέδριο ήταν ο αντιπρόεδρος της ΕτΕΠ κ. Jonathan Taylor, ο οποίος τόνισε την αναγκαιότητα για την αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο αντιμετώπισης της διαφθοράς και τη συνεχή παρακολούθηση των ροών κεφαλαίου μέσα στην ΕΕ αλλά και από και προς τρίτα κράτη.

Μαζί με την κα. Γιαννάκου συμμετείχαν ως ομιλητές στο συνέδριο οι κ.κ. Vishal Marria, διευθυντής του τμήματος για την καταπολέμηση της απάτης της εταιρίας SAS, ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης τραπεζών, καθηγητής κ. Χρήστος Γκόρτσος, ο γενικός διευθυντής της OLAF, κ. Giovanni Kessler, ο γενικός γραμματέας δημοσίων εσόδων του Υπ. Οικονομικών της Ελλάδας, κ. Χάρης Θεοχάρης, ο εκπρόσωπος του ειδικού Τμήματος ελέγχου του Βελγίου για τη φοροδιαφυγή, κ. Yannick Hulot.

Στην ομιλία της, η επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της ΝΔ, κα Μαριέττα Γιαννάκου, τόνισε τη σπουδαιότητα της αναδιαμόρφωσης του ευρωπαϊκού πλαισίου για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Η κα. Γιαννάκου παρατήρησε ότι το οικονομικό έγκλημα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, λαμβάνει διαφορετικές μορφές ανάλογα με την προέλευση των παράνομων εσόδων και των παρανόμων δραστηριοτήτων, καθώς το φάσμα των παρανόμως κτηθέντων και κυκλοφορούντων κεφαλαίων -και λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων- είναι ιδαιτέρως ευρύ και εκτείνεται από την τρομοκρατία μέχρι τους φορολογικούς παραδείσους και τα funds. H κα. Γιαννάκου συμφώνησε ότι η αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι μείζον ζήτημα της διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής πολιτικής και κουλτούρας και έκρινε τις αλλαγές που επιχειρούνται σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, επιτακτικές και αναγκαίες.

Ο κ. Vishal Marria παρουσίασε την απόψη της βιομηχανίας και των συστημάτων πληροφορικής στην ανίχνευση των παρανόμως κτηθέντων κεφαλαίων και την παράνομη κυκλοφορία τους εντός της ΕΕ και από την ΕΕ προς τρίτες χώρες. Ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης τραπεζών καθηγητής κ. Χρήστος Γκόρτσος παρουσίασε τις εξελίξεις του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ρυθμιστικές εξελίξεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση προς τις τελευταίες συστάσεις της FATF του Φεβρουαρίου 2012. Ο γενικός διευθυντής της OLAF κ. Giovanni Kessler παρουσίασε την ευρωπαϊκή οπτική για την καταπολέμηση της διαφθοράς καθώς υπογράμμισε ότι το οικονομικό έγκλημα είναι σύγχρονη μάστιγα, ενώ επεσήμανε ότι η πρόταση της ΕΕ για την προώθηση και σύσταση του Ευρωπαϊου Εισαγγελέα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θα υλοποιηθεί μέσα στο 2014. Στη συνέχεια, ο γενικός γραμματέας δημοσίων εσόδων του Υπ. Οικονομικών της Ελλάδας κ. Χάρης Θεοχάρης παρουσίασε τις ελληνικές προσπάθειες και πρωτοβουλίες για την πάταξη της φοροδιαφυγής και υπογράμμισε ότι υπάρχουν ήδη θετικές ενδείξεις για τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε ελληνικό επίπεδο με τις αναγκαίες συνεχείς βελτιώσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο εκπρόσωπος του ειδικού Τμήματος ελέγχου του Βελγίου για τη φοροδιαφυγή κ. Yannick Hulot ανέπτυξε τις βελγικές δράσεις στον τομέα αυτό και παρουσίασε στοιχεία για την αποτελεσματικότητά τους, όπως και προτάσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν και άλλα κράτη μέλη.

Συμπερασματικά, οι ομιλητές συμφώνησαν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο και η ανάλυσή τους να αποτελέσουν τη βάση για τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων για τον περιορισμό του οικονομικού εγκλήματος με τη συνέχιση παρόμοιων συνεδρίων και θεματικών. Η σύνθεση του πάνελ των ομιλητών κρίθηκε ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, καθώς οι ομιλητές συνέθεσαν τόσο το τρέχον ρυθμιστικό πλαίσιο, όσο και την πρακτική εφαρμογή του σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Όπως, τέλος, τόνισε η κα. Γιαννάκου, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του συνεδρίου, πρέπει να πολεμήσουμε τη διαφθορά και το οικονομικό έγκλημα που υπονομεύουν την οικονομία και την κοινωνία και όχι να συμβιβαστούμε μαζί τους.