youtube twitter

Συζήτηση για το μέλλον των Ενόπλων Δυνάμεων της ΕΕ στην Ελληνική Βουλή

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Παρουσίαση της έκθεσης της επικεφαλής της Ομάδας των Ευρωβουλευτών της ΝΔ, κας Μαριέττας Γιαννάκου για τις δομές των Ενόπλων Δυνάμεων της ΕΕ

 

Η επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της ΝΔ κα. Μαριέττα Γιαννάκου παρουσίασε σήμερα στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, την προσφάτως εγκριθείσα από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) έκθεσή της σχετικά με την αξιολόγηση των δομών των Ενόπλων Δυνάμεων της ΕΕ και την αναβάθμισή  τους.

Η έκθεση υπό τον τίτλο "Στρατιωτικές δομές της ΕΕ: σημερινή κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές" καταγράφει τις θέσεις του ΕΚ εν όψει των σημαντικών αποφάσεων που θα λάβει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την άμυνα το Δεκέμβριο του 2013.

Σημειώνεται, ότι η έκθεση έχει συνταχθεί σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η ΕΕ αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στο να ανταποκριθεί στο επίπεδο των φιλοδοξιών που η ίδια έχει θέσει, δηλαδή να λειτουργήσει ως ένας αξιόπιστος φορέας ασφάλειας διεθνώς. Για το λόγο αυτό, η έκθεση παρέχει μια λεπτομερή αξιολόγηση των στρατιωτικών δομών και ικανοτήτων που έχουν αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι στιγμής. Επιπλέον, διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με την βελτίωση του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου, την αντιμετώπιση των καίριων ελλείψεων σε επίπεδο ικανοτήτων και την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, η έκθεση Γιαννάκου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • Øδημιουργία ενός Μόνιμου Επιχειρησιακού Στρατηγείου (OHQ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων,
 • Øμεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στα θέματα ενεργοποίησης των EU Battlegroups,
 • Øουσιαστική επέκταση των κοινών δαπανών για επιχειρήσεις ταχείας αντίδρασης με τη χρησιμοποίηση των EU Battlegroups και την απευθείας κάλυψη από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό των δαπανών διατήρησής τους,
 • Øστήριξη της "συνολικής" προσέγγισης της ΕΕ στη διαχείριση κρίσεων, η οποία αξιοποιεί μια σειρά διπλωματικών, οικονομικών, αναπτυξιακών και, σε έσχατη περίπτωση, στρατιωτικών μέσων,
 • Øεπίτευξη συνεργειών και οικονομιών κλίμακος, μέσω της συνεκμετάλλευσης και του επιμερισμού ικανοτήτων (Pooling and Sharing) σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα σε τομείς στρατηγικής σημασίας και υψηλού κόστους,
 • Øκοινή κυριότητα ορισμένων δαπανηρών ικανοτήτων, κυρίως διαστημικών ικανοτήτων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή στρατηγικών αερομεταφορών,
 • Øενίσχυση του έργου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας (ΕΟΑ),
 • Øπροστασία της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και τεχνογνωσίας και σταδιακή απεξάρτηση των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων από πολεμικές βιομηχανίες τρίτων χωρών,
 • Øκαλύτερο συντονισμό των διαφόρων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών συνεργασίας και ενίσχυση της διαλειτουργικότητάς τους,
 • Øδιεξαγωγή κοινών ασκήσεων και προγραμμάτων στρατιωτικής εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
 • Øενεργοποίηση της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO) από τα κράτη μέλη που είναι πρόθυμα να προχωρήσουν σε περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας τους στον τομέα της άμυνας.

 

Μετά το πέρας της συζήτησης, η αρμόδια εισηγήτρια του ΕΚ κα. Μαριέττα Γιαννάκου δήλωσε τα εξής: " Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την συζήτηση που έγινε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, η οποία παρά τις διαφορετικές τοποθετήσεις, επεκτάθηκε σε θέματα ουσίας σχετικά με το μέλλον της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, αλλά και το μέλλον της ίδια της ΕΕ ως θεσμού. Προσωπικά, θεωρώ, ότι ασφαλώς μια ΕΕ ομοσπονδιακού χαρακτήρα με πραγματική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση θα έχει ως αναπόσπαστο μέρος της μια απόλυτα κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας. Ωστόσο, το υπάρχον σήμερα θεσμικό πλαίσιο στην Συνθήκη της ΕΕ επιτρέπει, αλλά και παροτρύνει να πραγματοποιηθούν όλα όσα προτείνει το ΕΚ  δια της έκθεσής μου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου οφείλει να κινηθεί αποφασιστικά και να εγκαταλείψει την αδράνεια των προηγούμενων ετών."