youtube twitter

Έναρξη των διαδικασιών για την αναθεώρηση των Ενόπλων Δυνάμεων της ΕΕ - Εκθεση Μαριέττας Γιαννάκου

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Υπερψηφίστηκε η έκθεση της επικεφαλής της Ομάδας των Ευρωβουλευτών της ΝΔ, κας Μαριέττας Γιαννάκου  για τις δομές των Ενόπλων Δυνάμεων της ΕΕ

 

Υπερψηφίσθηκε σήμερα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) στις Βρυξέλλες, η έκθεση της επικεφαλής της Ομάδας των Ευρωβουλευτών της ΝΔ κας Μαριέττας Γιαννάκου  σχετικά με την αξιολόγηση των δομών των Ενόπλων Δυνάμεων της ΕΕ και την αναβάθμισή τους.

Σημειώνεται, ότι η έκθεση της Υποεπιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας του ΕΚ υπό τον τίτλο "Στρατιωτικές δομές της ΕΕ: σημερινή κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές", καταγράφει τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν όψει των σημαντικών αποφάσεων που θα λάβει το  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στον τομέα της άμυνας στα  τέλη του 2013. Στο κείμενο της έκθεσης γίνεται αναλυτική αξιολόγηση των στρατιωτικών ικανοτήτων, που έχουν αναπτυχτεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ παρουσιάζονται συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των Δυνάμεων Ταχείας Αντίδρασης της ΕΕ, τα γνωστά και ως EUBattlegroups, τα οποία αν και βρίσκονται εδώ και αρκετά χρόνια σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ, λόγω των δομικών αδυναμιών του μηχανισμού λήψης αποφάσεων και χρηματοδότησής τους.

Το τελικό κείμενο της έκθεσης, όπως ψηφίστηκε  από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • τη δημιουργία ενόςΜόνιμου Επιχειρησιακού Στρατηγείου(OHQ) της Ευρωπαϊκής Ένωσηςγια τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων
 • μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεωνστα θέματα ενεργοποίησης των Battlegroups
 •  
 • ουσιαστική επέκταση των κοινών δαπανών για επιχειρήσεις ταχείας αντίδρασης με τη χρησιμοποίηση των EU Battlegroups καιτηναπευθείας κάλυψη από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό τωνδαπανώνδιατήρησήςτους
 •  
 • τηνεπίτευξησυνεργειών και οικονομιών κλίμακος, μέσω της συνεκμετάλλευσης και του επιμερισμού ικανοτήτων(Pooling and Sharing)σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα σε τομείς στρατηγικής σημασίας και υψηλού κόστους

τηνενίσχυση του έργου τουΕυρωπαϊκού ΟργανισμούΑσφάλειας (ΕΟΑ) 

 • την προστασία της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και τεχνογνωσίας και την σταδιακήαπεξάρτησητων ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων από πολεμικές βιομηχανίες τρίτων χωρών
 •  
 • την ανάγκη συντονισμού των διαφόρωνευρωπαϊκώνπρωτοβουλιώνσυνεργασίας και τηνενίσχυση της διαλειτουργικότητάςτους
 •  
 • τη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και προγραμμάτων στρατιωτικής εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο

  

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η εισηγήτρια της έκθεσης κα Μαριέττα Γιαννάκου δήλωσε τα εξής:

"Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι ξεκινούν επιτέλους οι διαδικασίες για την επανεξέταση του τομέα της άμυνας στην Ευρώπη. Το μείζον είναι να γίνει κατανοητό από τις ηγεσίες των κρατών μελών ότι στα πλαίσια του σημερινού οικονομικού αδιεξόδου οι συνέργειες και ο συντονισμός του αμυντικού σχεδιασμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι μια ιστορική αναγκαιότητα. Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι υφιστάμενοι μηχανισμοί και ικανότητες παραμένουν ανενεργοί λόγω διστακτικότητας και έλλειψης πολιτικής βούλησης. Τα κράτη μέλη πρέπει να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, προωθώντας ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας και όχι απλά ευχολόγια και δηλώσεις καλών προθέσεων. Η έκθεση δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα προς αυτή τη κατεύθυνση τα οποία είναι φιλόδοξα, αλλά και ρεαλιστικά. Το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας πιστεύω πως αποδεικνύει ότι υπάρχει η διάθεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κάνουμε σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση."