youtube twitter

Στρατηγική για μια πραγματικά κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Η Επικεφαλής της Ομάδας των Ευρωβουλευτών της ΝΔ κα Μαριέττα Γιαννάκου παρουσίασε χθες στην συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την έκθεσή της σχετικά με την αξιολόγηση των δομών των Ενόπλων Δυνάμεων της ΕΕ και την αναθεώρησή τους.

 

Η έκθεση υπό τον τίτλο "Στρατιωτικές δομές της ΕΕ: σημερινή κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές", καταγράφει τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν όψει των σημαντικών αποφάσεων που θα λάβει το  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στον τομέα της άμυνας στα  τέλη του 2013. Στο κείμενο της έκθεσης γίνεται αναλυτική αξιολόγηση των στρατιωτικών ικανοτήτων, που έχουν αναπτυχτεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ παρουσιάζονται συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των Δυνάμεων Ταχείας Αντίδρασης της ΕΕ, τα γνωστά και ως EU Battlegroups, τα οποία αν και βρίσκονται εδώ και αρκετά χρόνια σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ, λόγω των δομικών αδυναμιών του μηχανισμού λήψης αποφάσεων και χρηματοδότησής τους.

Συγκεκριμένα, η έκθεση που παρουσίασε η κα Γιαννάκου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

•τη δημιουργία ενός Μόνιμου Επιχειρησιακού Στρατηγείου (OHQ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων

•μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στα θέματα ενεργοποίησης των EU Battlegroups

•την εφαρμογή ενός start-up fund για τις προπαρασκευαστικές δαπάνες των Μονάδων ταχείας αντίδρασης και την απευθείας κάλυψη από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό των δαπανών διατήρησής τους

•την επίτευξη συνεργειών και οικονομιών κλίμακος, μέσω της συνεκμετάλλευσης και του επιμερισμού ικανοτήτων (Pooling and Sharing) σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα σε τομείς στρατηγικής σημασίας και υψηλού κόστους

•την ενίσχυση του έργου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας (ΕΟΑ)

•την προστασία της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και τεχνογνωσίας και την σταδιακή απεξάρτηση των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων από πολεμικές βιομηχανίες τρίτων χωρών

•την ανάγκη συντονισμού των διαφόρων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών συνεργασίας και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητάς τους

•τη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και προγραμμάτων στρατιωτικής εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο

 

Στο κείμενο της έκθεσης γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ενισχυμένη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα όσο και στην ανάπτυξη κοινών στρατιωτικών ικανοτήτων μέσω της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας, μιας θεσμικής καινοτομίας της Συνθήκης της Λισσαβόνας, η οποία μπορεί να προσφέρει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την μελλοντική συνεργασία των κρατών μελών στον τομέα της Άμυνας. 

Στην παρουσίαση της η κα Γιαννάκου, αναγνώρισε ότι παρά την εδώ και χρόνια εκπεφρασμένη δέσμευση της ΕΕ, σε επίπεδο μάλιστα Συνθηκών, για άσκηση ισχυρής και αποτελεσματικής πολιτικής για την ασφάλεια και την άμυνα, στο κομμάτι της ανάπτυξης καθαρά στρατιωτικών ικανοτήτων, η Ευρώπη σήμερα δεν μπορεί να ανταποκριθεί  στο επίπεδο των φιλοδοξιών που η ίδια έχει θέσει. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: " Πρέπει να επανεξετάσουμε τα εργαλεία και τους μηχανισμούς που χρειάζεται  η ΕΕ για την επίτευξη των δεσμεύσεων της στη διεθνή ασφάλεια και στη διαχείριση των κρίσεων. Η ενδυνάμωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας είναι το ζητούμενο."

Σύμφωνα με την Επικεφαλής της Ομάδας των Ευρωβουλευτών της ΝΔ, οι συνέργειες που μπορούν να επιτευχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να αποτελέσουν τη λύση στα προβλήματα που επιβάλλει το σημερινό οικονομικό αδιέξοδο και οι συνεχείς περικοπές στους αμυντικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της η κα. Γιαννάκου υπογράμμισε, ότι στρατηγικός στόχος αποτελεί  η διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής πολιτικής, η οποία αν και θα σέβεται τις υφιστάμενες συμμαχίες, θα προσφέρει την απαραίτητη επιχειρησιακή αυτονομία στην Ένωση για την επίτευξη των δεσμεύσεων της στη διεθνή ασφάλεια και στη διαχείριση των κρίσεων.