Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δήλωση Μαριέττας Γιαννάκου για Π.Γ.Δ.Μ

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας της Έκθεσης Προόδου για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η επικεφαλής της Ομάδας των ευρωβουλευτών της ΝΔ και τακτικό μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, κα Μαριέττα Γιαννάκου δήλωσε τα εξής:

 

"Η σημερινή ψηφοφορία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ για την φετινή έκθεση Προόδου της ΠΓΔΜ αποτελεί, δυστυχώς, απόδειξη ότι η εξωτερική πολιτική ορισμένων κρατών μελών της Ένωσης αποτέλεσε τροχοπέδη στις προσπάθειες επίλυσης της πολύχρονης διένεξής μας με τη γείτονα χώρα. Καταψήφισα την έκθεση, παρά το γεγονός ότι έγιναν αποδεκτές τροπολογίες, οι οποίες ενσωματώνουν στο κείμενο πάγιες ελληνικές θέσεις σχετικά με την ονομασία της ΠΓΔΜ και της αρχής καλής γειτονίας που πρέπει να σέβεται κάθε υποψήφια προς ένταξη χώρα. Παρόλα αυτά, οι αναφορές στο τελικό κείμενο της έκθεσης για άμεση έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, ανεξαρτήτως της προόδου στη λύση του προβλήματος, βρίσκει αντίθετους όλους τους ευρωβουλευτές της ΝΔ. Η Ελλάδα έχει κάνει και με το παραπάνω, βήματα που της αναλογούσαν στη διένεξη αυτή. Αυτό που παρατηρήθηκε σήμερα είναι, ότι στο όνομα της εσωτερικής σταθερότητας της ΠΓΔΜ, επιχειρείται να θυσιαστούν η σταθερότητα και η αρχή της καλής γειτονίας στη περιοχή. Ωστόσο, το κατεξοχήν αρμόδιο όργανο της ΕΕ που θα κληθεί να αποφασίσει επί του θέματος είναι το Συμβούλιο. Και εκεί, είμαι βεβαία, ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θα συναινέσει, εάν δεν έχει επιτευχθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση στο ζήτημα του ονόματος. Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ θα επανέλθουν κατά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια, ευελπιστώντας ότι το τελικό ψήφισμα του ΕΚ θα τροποποιηθεί κατάλληλα, ώστε να αποδίδει μια δίκαιη και ισορροπημένη απεικόνιση της πραγματικότητας".

 

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2012