youtube twitter

Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2010 - Τη δημιουργία νέας κουλτούρας δανεισμού υπόσχεται η Επιτροπή

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

Την υποχρέωση λεπτομερούς πληροφόρησης στους καταναλωτές εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τη δημιουργία κουλτούρας υπεύθυνου δανεισμού τονίζει στην απάντησή του ο Επίτροπος Dalli, ύστερα από γραπτή ερώτηση της επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της ΝΔ κας Μαριέττας Γιαννάκου για τον υπεύθυνο δανεισμό και την καταναλωτική πίστη, όπως αυτή ορίζεται στην Οδηγία 2008/48/ΕΚ[1].

 

Κατά την Επιτροπή, η λεπτομερής πληροφόρηση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλουστευμένη, ξεκάθαρη και συγκεκριμένη, έτσι ώστε οι καταναλωτές να αντιλαμβάνονται πλήρως τις ιδιαιτερότητες των δανειακών προϊόντων που επιλέγουν.

Εκτός από τη χρήση της επίσημης φόρμας τυποποιημένων ευρωπαϊκών πιστωτικών πληροφοριών, όπως αυτή προβλέπεται στο παράρτημα της Οδηγίας, η λεπτομερής πληροφόρηση συνεπάγεται ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να ενημερώνουν σωρευτικά για : α. τις προσυμβατικές υποχρεώσεις των καταναλωτών, β. τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δανειακών προϊόντων που επιλέγονται και γ. τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα έχουν τα δάνεια στην οικονομική κατάσταση των καταναλωτών. Ξεκάθαρη είναι η πληροφόρηση όταν γίνεται αντιληπτή από τους καταναλωτές σε απλή και κατανοητή γλώσσα, ενώ συγκεκριμένη όταν η παρεχόμενη πληροφόρηση είναι σύντομη. Σύμφωνα με την απάντηση της Επιτροπής, η Οδηγία δεν απαγορεύει γενικά τη χρήση των ψιλών γραμμάτων, ωστόσο επιβάλλει ιδιαίτερα το περιεχόμενο των διαφημίσεων να είναι περίοπτο για να γίνεται σε όλη την έκτασή του αντιληπτό σε όλους, ενώ ειδικά για τις συμφωνίες υπερανάληψης (overdraft) επιβάλλεται το περιεχόμενό τους να προσδιορίζεται εκτενώς προσυμβατικά. Η εκτίμηση όλων των παραπάνω παραγόντων πρέπει να γνωστοποιείται στους καταναλωτές προκειμένου να τους διευκολύνει την επιλογή τους.

Ο Επίτροπος Dalli, τέλος, σημειώνει ότι τα αποτελέσματα της ενίσχυσης της προστασίας των δανειοληπτών θα φανούν μετά τον Ιούνιο του 2010, οπότε και τα κράτη μέλη θα έχουν ενσωματώσει τη νέα Οδηγία. Προσθέτει μάλιστα ότι λόγω της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης, έχουν δρομολογηθεί πρακτικές που ενισχύουν τον υπεύθυνο δανεισμό, την εκτίμηση του αναλαμβανόμενου κινδύνου και της φερεγγυότητας των δανειοληπτών, ενώ η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ευρωπαϊκών αγορών μελετά τις καταλληλότερες πρακτικές προώθησης της ενυπόθηκης πίστης.

 [1] 2008/48/ΕΚ, ΕΕL 133 της 22.5.2008, σελ. 66