Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νόμος για νομικά συμβούλια νέων

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2006

Για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη διαχείριση τοπικών υποθέσεων.

Πατήστε εδώ για να διαβάσε το πλήρες κείμενο του νόμου