Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νόμος για στελέχη εκπαίδευσης

Τρίτη, 06 Ιουνίου 2006

Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης στις κενές θέσεις γίνεται για τετραετή θητεία και στις κενούμενες θέσεις για το υπόλοιπο της θητείας αυτής.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του νόμου