Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νόμος για αξιολόγηση

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2005

Το διδακτικό, ερευνητικό και κάθε άλλο έργο των ιδρυμάτωνανωτάτης εκπαίδευσης υπόκειται σε διαρκή αξιολόγηση με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωσης της ποιότητας της έρευνας και διδασκαλίας.

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το νόμο σε πλήρηξ μορφή.