Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νόμος για ΔΟΑΤΑΠ

Τρίτη, 06 Σεπτεμβρίου 2005

Ιδρύεται Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Πατήστε εδώ γι ανα δείτε το πλήρες κείμενο του νόμου