youtube twitter

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ενημερωθείτε για τη δράση της Μαριέττας Γιαννάκου κατά τις τέσσερις θητείες της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

εξ ονόματος της ομάδας PPE . – Κυρία Πρόεδρε, χωρίς αμφιβολία, είναι προτιμότερο να προλαμβάνει κανείς παρά να θεραπεύει. Συμφωνώ απολύτως με την Επίτροπο για όσα είπε όσον αφορά τα ατομικά δικαιώματα που πρέπει να απολαμβάνουν όσοι αιτούνται άσυλο. Εκείνο που δεν σημείωσε και δεν έκανε σαφές στο ακροατήριο, είναι ο τεράστιος αριθμός των ατόμων που εισέρχονται στην Ελλάδα ως παράνομοι μετανάστες.

Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Barosso για την ανακοίνωση προκειμένου η Ελλάδα να επανέλθει στην ανάπτυξη και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Η χώρα μου έχει μέχρι στιγμής κάνει σημαντικά βήματα με τη βοήθεια των εταίρων της. Το έλλειμμα έχει μειωθεί δραστικά και η κατάσταση σταθεροποιείται. Οι διαρθρωτικές αλλαγές προχωρούν. Είναι προφανές ότι πρέπει να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι δαπάνες του δημόσιου τομέα, ώστε η υπερβολική έμμεση και άμεση φορολόγηση να περισταλεί, προκειμένου να αρχίσει κάποια ανάπτυξη.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Στις 29 Μαρτίου 2012 διεξήχθη η τέταρτη σύνοδος κορυφής των πέντε χωρών της ομάδας BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική) στο Νέο Δελχί της Ινδίας, όπου συζητήθηκαν εκτενώς οι μηχανισμοί ενίσχυσης των μεταξύ τους σχέσεων, όπως επίσης και οι κοινές γεωπολιτικές και οικονομικές φιλοδοξίες αυτών των ταχύτατα αναπτυσσόμενων χωρών.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού


ΕΡ: Διακρίσεις σε βάρος ελληνορθόδοξων πολιτών που επιθυμούν να αποκτήσουν ακίνητα στην Ίμβρο και την Τένεδο εξακολουθούν να υφίστανται στην Τουρκία, όπως προκύπτει από τη δημοσιοποίηση της απόφασης του τουρκικού Συμβουλίου Επικρατείας που ακυρώνει πράξη του κτηματολογίου της Ίμβρου με την οποία μεταβιβάστηκε σε τούρκο υπήκοο, χριστιανό ορθόδοξο, τίτλος ιδιοκτησίας στην Ίμβρο.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Τα τελευταία χρόνια η εξ αποστάσεως εκπαίδευση κερδίζει συνεχώς έδαφος στην συνείδηση χιλιάδων ευρωπαίων πολιτών, καθώς αποτελεί έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο απόκτησης προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Σύμφωνα με την πρόσφατη ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, το κανονιστικό πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων, ήταν ακατάλληλο καθώς δεν ελήφθησαν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των μέσων χρηματοδότησης και του μετοχικού κεφαλαίου που χρησιμοποιήθηκαν.

γραπτώς . – Έπειτα από μακροχρόνιες μεταρρυθμίσεις και επίπονες εσωτερικές αλλαγές, αναγνωρίζονται επιτέλους οι προσπάθειες της γείτονος χώρας και ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος της ευρωπαϊκής προοπτικής της Σερβίας. Η Ελλάδα υπήρξε από την αρχή υπέρμαχος της διεύρυνσης της ΕΕ στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και ιδιαίτερα στη Σερβία. Δυστυχώς, σήμερα, ενσωματώθηκε στο τελικό κείμενο τροπολογία με αναφορά στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) υπό τον όρο "Μακεδονία". Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι σε επίσημο κείμενο Ευρωπαϊκού οργανισμού εμπεριέχεται μια μη διεθνώς αναγνωρισμένη ονομασία μιας υποψήφιας προς ένταξη χώρας.

Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω την κ. Oomen-Ruijten για την πολιτική πληρότητα της έκθεσής της. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούν πάντα την πολιτική τους βούληση για την Ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας.
Το ερώτημα είναι εάν η ίδια η Τουρκία έχει την πραγματική βούληση να γίνει Ευρωπαϊκή χώρα. Οι μειονεξίες του συστήματος στην Τουρκία αφορούν κυρίως τα περί δημοκρατίας κατά την κρατούσα αντίληψη.