youtube twitter

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ενημερωθείτε για τη δράση της Μαριέττας Γιαννάκου κατά τις τέσσερις θητείες της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Μαριέττα Γιαννάκου-Κουτσίκου (PPE-DE) προς την Επιτροπή:
Οι διαδικασίες μεταφοράς εγγράφων και δεμάτων από κράτος σε κράτος μέσω των διαφόρων ιδιωτικών εταιριών αποστολής και διεκπεραίωσης (couriers) φαίνεται ότι στην πράξη ελάχιστα διασφαλίζουν την ασφαλή αποστολή και κυρίως την παραλαβή από τους ενδιαφερόμενους. Το πρόβλημα επικεντρώνεται στο γεγονός ότι συνήθως η διεκπεραίωση πραγματοποιείται μέσω τρίτης συνεργαζόμενης εταιρίας, η οποία με τη σειρά της ενδεχομένως να αναθέτει τη διαμετακόμιση ή και την παράδοση σε άλλα φυσικά πρόσωπα ή και εταιρία. Συνολικά, η διαδικασία αυτή σε καμία περίπτωση εξασφαλίζει τα συμφέροντα του αποστολέα, λαμβάνοντας μάλιστα υπ' όψιν και τους δεσμευτικούς γι' αυτόν, συνήθεις όρους ανάληψης και μεταφοράς δεμάτων και εγγράφων από τις εν λόγω εταιρίες.
Θα ήθελα την άποψη της Επιτροπής για το θέμα και ειδικότερα ως προς την απουσία των ρυθμίσεων εκείνων που διασφαλίζουν τα συμφέροντα του αποστολέα στις περιπτώσεις διασυνοριακής διαμετακόμισης εγγράφων και δεμάτων.

24 Ιανουαρίου 2000
Απάντηση του κ. Byrne Εξ ονόματος της Επιτροπής:

Δεν υπάρχει ενιαίος κοινοτικός κανονισμός όσον αφορά την ασφάλεια της αποστολής εγγράφων και δεμάτων που μεταφέρουν δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες ή την παράδοσή τους στον παραλήπτη. Αυτό το θέμα εμπίπτει στην εθνική νομοθεσία.

Εισηγήτρια. – Κύριε Πρόεδρε, η παρούσα συζήτηση γίνεται επ’ ευκαιρία της γνωμοδότησης του Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την καταπολέμηση των ναρκωτικών 2000-2004. Το πρόγραμμα αυτό δεν πρόκειται, ασφαλώς, να προσφέρει μαγική συνταγή λύσης στο πρόβλημα των ναρκωτικών. Η συζήτηση όμως που γίνεται σήμερα θα μπορούσε να ενισχύσει την επίγνωση του Σώματος σχετικά με την ογκούμενη απειλή που συνιστούν τα ναρκωτικά, με βάση πραγματικά και όχι φανταστικά στοιχεία, και να βοηθήσει στην επίτευξη βραχυπρόθεσμων αλλά και μακροπρόθεσμων βελτιώσεων της παρούσας κρίσιμης κατάστασης.

Κύριε Πρόεδρε, το δέχομαι, ελπίζοντας βέβαια ότι θα προλάβουμε να εξετάσουμε και τη δική μου έκθεση σήμερα το πρωί.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+19991118+ITEM-003+DOC+XML+V0//EL&language=EL (Πλήρης Συζήτηση)

Κυρία Πρόεδρε, είναι το ίδιο και για τη δική μου έκθεση. Πρέπει να πάει στο Ελσίνκι. Πρέπει λοιπόν να ψηφιστεί αύριο οριστικά. Αυτόν ακριβώς το σκοπό ήθελε να πετύχει η επιτροπή με την επιτάχυνση των εργασιών της.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+19991118+ITEM-007+DOC+XML+V0//EL&language=EL  (Πλήρης Συζήτηση)

Πατείστε εδώ για να διαβάσετε τη σχετική Έκθεση της Μ.Γιαννάκου που υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16/11/1999.

Κύριε Πρόεδρε, η πρόσφατη απόφαση της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών να μην κυρώσει την Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών δημιουργεί ένα δυσάρεστο προηγούμενο στην προσπάθεια των λαών του κόσμου για διαρκή ειρήνη και σταθερότητα.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κ. Επίτροπε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ένταση, η ανασφάλεια και η αστάθεια είναι εχθροί της εξέλιξης και της ευημερίας. Εμείς ως Έλληνες επιδιώκουμε την παγίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Είναι λοιπόν προφανές ότι θα θεωρήσουμε θετική εξέλιξη την περαιτέρω προσέγγιση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλω να τονίσω προς άρσιν πάσης παρεξηγήσεως ότι η προσέγγιση Ελλάδος και Τουρκίας, παρά την ιστορική αντιπαλότητα και τις υφιστάμενες διαφορές, αποτελεί εκ των πραγμάτων έναν από τους σημαντικότερους άξονες αναφοράς της εθνικής μας εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας.

Κύριε Πρόεδρε, η ανασυγκρότηση, όχι μόνο στο Κοσσυφοπέδιο αλλά και στο σύνολο της περιοχής που εξακολουθεί να πλήττεται από τις συνέπειες των συγκρούσεων, έχει εξαιρετική σημασία.