youtube twitter

7η Κοινοβουλευτική Περίοδος

Ενημερωθείτε για τη δράση της Μαριέττας Γιαννάκου κατά την 7η Κοινοβουλευτική Περίοδο. Μπορείτε, αν προτιμάτε, να επιλέξετε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Πατήστε εδώ για να δείτε το ψήφισμα της κυρίας Μ. Γιαννάκου

Κύριε Πρόεδρε, σημειολόγησα αυτά ακριβώς που είπε η Προεδρία για την οικονομική κρίση, αλλά είναι φανερό ότι με εξαίρεση μία χώρα, όλες οι άλλες δεν μπορούν να εφαρμόσουν το Σύμφωνο Σταθερότητας. Η οικονομική κρίση άλλωστε -τελικά -δεν πρέπει να αποβεί σε κρίση αξιών και αρχών.

Στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής η Προεδρία έπραξε πολύ σωστά. Σημασία όμως έχει να πιέσει, όχι μόνο τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες για ν' αλλάξει η κατάσταση. Να αναλάβει τις πραγματικές πρωτοβουλίες στην Κοπεγχάγη.

Στο τρίτο ζήτημα, κ. Πρόεδρε, τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, είμαστε ευτυχείς. Εννέα χρόνια μετά την κρίση που υπήρξε στη Συνθήκη της Νίκαιας και την αδυναμία να απαντήσουν στο θεσμικό ζήτημα, βρισκόμαστε μπροστά σε μια Συνθήκη, που αρκετοί μας "ταλαιπώρησαν" για να υπογράψουν. Σημασία δεν έχει μόνο ο θεσμός και η Συνθήκη. Σημασία έχουν και τα πρόσωπα που την εφαρμόζουν και υπ' αυτή την έννοια η Προεδρία έχει ευθύνη και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε τα πρόσωπα που θα αναλάβουν -και κυρίως ο Υπουργός Εξωτερικών- να εκφράζουν το σύνολο των συμφερόντων των καλώς δομουμένων της Ένωσης.

Από την άλλη πλευρά -σε επίπεδο του Συμβουλίου- και αναφέρομαι ειδικότερα στο θέμα του Προέδρου του Συμβουλίου, αυτό αποτελεί ζήτημα που πολλοί από εμάς δεν είχαν αποδεχθεί. Ως μέλος της ευρωπαϊκής συνέλευσης, γνωρίζω προσωπικά ότι πολλοί από εμάς προτιμούσαμε ο ρόλος του Προέδρου του Συμβουλίου να αναληφθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κάτι που είχε συμβεί και στο παρελθόν. Διότι στην ουσία ο ρόλος του Προέδρου της Επιτροπής είναι να συντονίζει το Συμβούλιο και να αποφεύγει τις περιπέτειες των συγκρούσεων.

Ευχόμεθα, και η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και κυρίως η Προεδρία του Συμβουλίου, να δώσει τις κατάλληλες συστάσεις στα κράτη μέλη, ώστε ο τρόπος που θα λειτουργήσουν και τα δύο Όργανα να είναι τέτοιος που να μην αφίσταται της κοινοτικής μεθόδου εργασίας και ενός καλού παρελθόντος που έχουμε στην Ευρώπη, πράγμα το οποίο μας εξασφάλισε τόσα πολλά χρόνια ευημερίας.

Πλήρης Συζήτηση: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20091111+ITEM-015+DOC+XML+V0//EL&language=EL

Κύριε Πρόεδρε, το πρόγραμμα της σουηδικής Προεδρίας πράγματι περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά ζητήματα που έχουν σχέση με την εποχή μας: πραγματικότητες και το μέλλον.

Ξεκινώ από την οικονομική κρίση. Θεωρώ ότι η σουηδική Προεδρία θα πρέπει να μπει βαθύτερα στο ζήτημα αυτό. Η κοινωνική οικονομία της αγοράς χρειάζεται επενδύσεις στην πραγματική οικονομία και όχι απλώς σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα σαν αυτά που μας οδήγησαν στην κατάσταση που έχουμε σήμερα.

Κυρία Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον Επίτροπο και να του ευχηθώ κάθε επιτυχία σ' έναν πολύ σημαντικό τομέα που έχει αναλάβει.
Είναι γεγονός ότι η Ευρώπη μπορεί και έχει το δικαίωμα να συνεχίσει να διευρύνεται. Ιδιαίτερα μάλιστα στον χώρο των Δυτικών Βαλκανίων, οι λαοί αυτοί έχουν δικαίωμα σε καλύτερη τύχη καθώς και να συμμεριστούν επί της ουσίας τις πραγματικές ευρωπαϊκές αξίες.
Όμως, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ιδιαίτερα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το καλύτερο θα ήταν το Κοινοβούλιο μας να δώσει ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα: ότι για να γίνει κανείς μέλος της Ευρώπης, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί την ιστορία, στα μέτρα του, ως εργαλείο, πρέπει να συνηθίσει να συμβάλει στις διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών καθώς και να λύνει με διπλωματικό –και όχι με προπαγανδιστικό– τρόπο τα προβλήματά του. Έτσι λοιπόν, πρέπει να κληθεί να δράσει η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αν θέλει να έχει σύντομα μέλλον.
Θέλω να συγχαρώ την κ. Oomen-Ruijten για την καταπληκτική έκθεσή της για την Τουρκία, να συγχαρώ, επίσης, τον κ. Swoboda και βέβαια τον κ. Thaler, παρά το γεγονός ότι με την προσέγγιση που έχει –όπως και με την έκθεσή του– έχω συγκεκριμένες διαφωνίες.
Κυρία Πρόεδρε, κύριες και κύριοι συνάδελφοι είναι απόλυτη ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε ότι με συμβιβασμούς, οι οποίοι δεν αποδίδουν την αλήθεια και την πραγματικότητα, τα προβλήματα θα παρουσιασθούν ξανά στο μέλλον. Από την άλλη πλευρά, κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά στην Τουρκία, θέλω να πω ότι έγιναν προσπάθειες, αλλά καμία μεγάλη κίνηση η οποία θα μας επέτρεπε να πούμε πως η Τουρκία λύνει τα προβλήματά της με διπλωματικό τρόπο, δηλαδή η απόσυρση ή η έναρξη απόσυρσης των στρατευμάτων της από μία ευρωπαϊκή χώρα, την Κύπρο.

Πλήρης Συζήτηση: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100210+ITEM-008+DOC+XML+V0//EL&language=EL

Σελίδα 18 από 18