youtube twitter

7η Κοινοβουλευτική Περίοδος

Ενημερωθείτε για τη δράση της Μαριέττας Γιαννάκου κατά την 7η Κοινοβουλευτική Περίοδο. Μπορείτε, αν προτιμάτε, να επιλέξετε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

ΕΡ: Η πρόσφατη αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς παρόχους που προώθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε βάσει της δέσμευσης ότι πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη ο κεντρικός ρόλος των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών στα κράτη μέλη για τη διασφάλιση της πολυφωνίας και ενός πλαισίου ενημέρωσης και πληροφόρησης «ανοικτού» σε όλους τους πολίτες.

ΕΡ: Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται κλιμάκωση των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά αεροπλάνα στην περιοχή του Αιγαίου. Αποκορύφωμα της εν λόγω κατάστασης υπήρξε η καταφανής παραβίαση των προβλεπομένων από τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης του Μνημονίου Παπούλια- Γιλμάζ του 1988, μετά τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου ανήμερα των Χριστουγέννων και της γιορτής των Θεοφανίων από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη.

ΕΡ: O αριθμός των τηλεοπτικών σταθμών στις χώρες της ΕΕ έχει πολλαπλασιαστεί την τελευταία 10ετία και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω με τη μετατροπή της αναλογικής μετάδοσης σε ψηφιακή. Ωστόσο, η ποιότητα και η ευρωπαϊκή διάσταση των προγραμμάτων που μεταδίδουν οι σταθμοί δε συμβαδίζει με τη μεγέθυνση του αριθμού τους.

Κυρία Πρόεδρε, όπως έχει ήδη περιγραφεί και έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει, η κατάσταση στην Υεμένη είναι δραματική από κοινωνικής και οικονομικής πλευράς και από πλευράς κοινωνικής συνοχής. Η χώρα δεν έχει νερό, τα αποθέματα πετρελαίου τελειώνουν και οι κάτοικοί της καλλιεργούν ναρκωτικά.

Κύριε Πρόεδρε, ο απολογισμός της σουηδικής Προεδρίας είναι πραγματικά θετικός. Συμπίπτει με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία σηματοδοτεί την εγκατάλειψη του διακυβερνητισμού, που μας ταλαιπώρησε επί πολλά χρόνια, και την άσκηση μιας πιο ολοκληρωμένης και πιο συνεκτικής πολιτικής.

Κύριε Πρόεδρε, είναι σημαντικό ότι επιτέλους η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει τεθεί εν ισχύι. Βέβαια οι Ευρωπαίοι πολίτες παρακολούθησαν επί μια δεκαετία την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μπορεί να βρει τους θεσμικούς τρόπους να λειτουργήσει ουσιαστικά μετά από τη διεύρυνση που έγινε με την ένταξη των δώδεκα νέων κρατών. Σήμερα όμως βρισκόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα. Υπάρχει Πρόεδρος του Συμβουλίου και όλοι μας διαβεβαιώνουν ότι είναι πρόσωπο που θα επιδιώξει τη συναίνεση και τις συμφωνίες και υπάρχει Ύπατος Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική.

ORAL QUESTION WITH DEBATE pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure

ΕΡ: A commercial project aiming at the construction in the Baltic Sea of the North European gas pipeline is being implemented. Although of purely commercial origin, this project was granted a trans-European network status. Therefore the EU institutions should play a more conscious and active role during its implementation.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού

ΕΡ: Βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της εφαρμογής ένα εμπορικό πρόγραμμα για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου στη Βαλτική (αγωγός φυσικού αερίου Β. Ευρώπης). Αν και ο χαρακτήρας του προγράμματος είναι καθαρά εμπορικός, του αποδόθηκε το καθεστώς του διευρωπαϊκού δικτύου. Ως εκ τούτου, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα έπρεπε να διαδραματίσουν έναν πιο ενσυνείδητο και ενεργό ρόλο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του.