youtube twitter

7η Κοινοβουλευτική Περίοδος

Ενημερωθείτε για τη δράση της Μαριέττας Γιαννάκου κατά την 7η Κοινοβουλευτική Περίοδο. Μπορείτε, αν προτιμάτε, να επιλέξετε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Κυρία Πρόεδρε, το δίλημμα εξακολουθεί να παραμένει. Ενώ η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρές κυβερνήσεις για να προχωρήσει, η οικονομική παγκοσμιοποίηση χρειάζεται αδύναμες κυβερνήσεις για να περάσει. Η Στρατηγική 2020 για την απασχόληση και την ανάπτυξη είναι ασφαλώς ένα εργαλείο για την επένδυση στην εκπαίδευση, τη γνώση, την αριστεία και ταυτόχρονα την καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Στο ευρύτερο πλαίσιο του διαπολιτισμικού διαλόγου, η UΝΕSCO δίνει έμφαση στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών για την ενίσχυση του πολιτισμικού πλουραλισμού, σε εθνικό, διεθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Ανησυχία προκαλεί το δεύτερο στη σειρά, και αυτή τη φορά αιματηρό επεισόδιο, στο έδαφος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), στο οποίο τέσσερις Αλβανοί ένοπλοι σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία κοντά στα σύνορα της ΠΓΔΜ με το Κοσσυφοπέδιο.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Σε συμφωνία για την κατασκευή του πρώτου τουρκικού πυρηνικού σταθμού, στις τουρκικές ακτές της Μεσογείου, κατέληξαν στις 12/5 Ρωσία και Τουρκία. Η συμφωνία, ύψους 16 δισ. ευρώ, αφορά την κατασκευή και την εκμετάλλευση ενός πυρηνικού σταθμού με τέσσερις πυρηνικούς αντιδραστήρες.
Δεδομένου ότι η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα στην ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη:
— ότι ο πυρηνικός σταθμός πρόκειται να κατασκευαστεί στην περιοχή του Ακούγιου της Μερσίνας, η οποία είναι εξαιρετικά σεισμογενής, και έχει παρουσιάσει επανειλημμένα σεισμούς μεγέθους μεγαλύτερου των 6 ρίχτερ.

εξ ονόματος της Ομάδας PPE . – Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον κύριο Vincent Peillon, καθώς και τις εισηγήτριες από τις άλλες επιτροπές την κυρία De Sarnez και την κυρία Τζαβέλα για την εισήγησή τους. Η έκθεση για την Ένωση για τη Μεσόγειο είναι σημαντική γιατί επικεντρώνεται σε άμεσους και μετρήσιμους στόχους.

Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τον συνάδελφο, κύριο Ramón Jáuregui, για την έκθεσή του, καθώς και την καλή συνεργασία που υπήρξε και, βεβαίως, τους συναδέλφους Preda και Gál για τη συμβολή τους, από δύο διαφορετικές επιτροπές.

εξ ονόματος της Ομάδας PPE. Κυρία Πρόεδρε, προσυπρογράφω απολύτως τις δηλώσεις του υπουργού κ. López Garrido εκ μέρους της ισπανικής Προεδρίας καθώς και της Αντιπροέδρου κ. Reding και θέλω να συγχαρώ τον κ. Jáuregui Atondo και την κ. Gál για τις εισηγήσεις τους και τη δουλειά που πραγματοποίησαν.

Η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και στα Πρωτόκολλά της αποτελεί εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας και διευρύνει την προστασία στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους πολίτες της. Διαμορφώνεται έτσι ένα πανευρωπαϊκό σύστημα προστασίας των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καλύπτεται από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο ενώ, ταυτόχρονα, εκτός από την εξωτερική προστασία η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά έναν εξωτερικό φορέα προστασίας με διεθνή χαρακτήρα, ενισχύοντας την αξιοπιστία της και έναντι τρίτων χωρών από τις οποίες συχνά αξιώνει, στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων, να σέβονται την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κυρία Πρόεδρε, η συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες συμπίπτει σήμερα με τη δολοφονία τριών πολιτών, εργαζομένων, από ακραία και περιθωριακά στοιχεία στη χώρα μου, στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον των μέτρων της κυβέρνησης που αφορούν την οικονομική κρίση. Θέλω, εκτός από τη συντριβή και την οδύνη μου και εκ μέρους των συναδέλφων μου της μείζονος αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, να σημειώσω ότι η πολιτική μας παράταξη είναι αποφασισμένη να συμβάλει ουσιαστικά στη διασφάλιση της δημοκρατίας και την απρόσκοπτη λειτουργία των θεσμών.

Κυρίες και κύριοι, σεβόμαστε τα χρήματα που μας δίνονται αυτήν την κρίσιμη στιγμή από τους εταίρους μας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και δεσμευόμαστε να συνεισφέρουμε ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση. Ως υπεύθυνο κόμμα θα συμβάλουμε στην προσπάθεια για την προστασία της ομαλότητας και την ενότητα του ελληνικού λαού απομονώνοντας τα ακραία στοιχεία που υπονομεύουν τη δημοκρατία μας.

Πλήρης Συζήτηση: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100505+ITEM-020+DOC+XML+V0//EL&language=EL