youtube twitter

7η Κοινοβουλευτική Περίοδος

Ενημερωθείτε για τη δράση της Μαριέττας Γιαννάκου κατά την 7η Κοινοβουλευτική Περίοδο. Μπορείτε, αν προτιμάτε, να επιλέξετε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Κυρία Πρόεδρε, η υπόθεση της κατάστασης στο Αφγανιστάν παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τη διεθνή κοινότητα, όχι μόνο γιατί υπάρχουν εκεί στρατιωτικές δυνάμεις αλλά γιατί εκεί αναπτύσσονται και θα αναπτύσσονται στο μέλλον δυνάμεις που θα εξαπολύουν τρομοκρατικές επιθέσεις και θα δημιουργούν προβλήματα στη διεθνή κοινότητα. Η αλήθεια είναι, και πρέπει να το παραδεχθούμε, ότι στο Αφγανιστάν από τον 14ο αιώνα ακόμα υπήρχαν δυνάμεις αυτού του τύπου, φονταμενταλιστικές και τρομοκρατικές.

Κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι ο μόνιμος μηχανισμός στήριξης που αποφασίστηκε είναι οπωσδήποτε θετικό βήμα. Ωστόσο, λείπει ακόμη ο στρατηγικός σχεδιασμός που θα έπρεπε να περιλαμβάνει την οικονομική ένωση και προφανώς την οικονομική διακυβέρνηση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε χάρη στις ισχυρές κυβερνήσεις της εποχής. Η οικονομική κρίση μπόρεσε να περάσει χάρη σε αδύναμες κυβερνήσεις που επέτρεψαν στους οικονομικούς αυτοματισμούς της οικονομικής παγκοσμιοποίησης να υποκαταστήσουν τις πολιτικές αποφάσεις που η κοινωνία μας έχει ανάγκη για να διατηρήσει τη λειτουργία της.

Η Ευρώπη εξασφάλισε 50 χρόνια ευημερίας και εμείς σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε να εξασφαλίζουμε αυτήν την ευημερία στους πολίτες. Είναι σαφές λοιπόν ότι η ανάπτυξη πρέπει να συνεχιστεί. Το ερώτημα είναι ποια είναι η ανάπτυξη σε μια εποχή που όλα αλλάζουν στο παγκόσμιο σύστημα; Τι είναι η Ευρώπη; Τι θα είναι; Χώρα βιομηχανιών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπηρεσιών, εξαγωγικός παράγων; Χρειαζόμαστε λοιπόν ισχυρότερη Ευρώπη αντί για την καχυποψία και το διακυβερνητισμό που εμφανίζονται πολύ συχνά τελευταία.

Είναι ολοφάνερο ότι ορισμένες χώρες δεν τήρησαν το Σύμφωνο Σταθερότητας, αλλά, όπως μου απήντησε ο κ. Reinfeldt πέρυσι τον Δεκέμβριο, μόνο μία χώρα τήρησε πλήρως το Σύμφωνο Σταθερότητας· όλες οι άλλες, δεν τήρησαν τις υποσχέσεις τους.

Επομένως, θα πρέπει να στηρίξουμε όλοι μαζί τις χώρες που αυτήν τη στιγμή βρίσκονται στη δίνη της κρίσης. Γιατί, σε τελευταία ανάλυση, πού βρίσκεται η δύναμη των μεγάλων χωρών; Νομίζω στην κοινή παρουσία των μικρών χωρών μέσα στο ευρωπαϊκό σύστημα. Άλλωστε, το κόστος της μη Ευρώπης είναι οπωσδήποτε δυσβάσταχτο για όλους μας.

Πλήρης Συζήτηση: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20101124+ITEM-006+DOC+XML+V0//EL&language=EL

Κύριε Πρόεδρε, στηρίζουμε το κοινό ψήφισμα των πολιτικών ομάδων. Είναι αναγκαίο βέβαια να συζητηθούν τα θέματα προ της συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών και εκείνης των G20. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι φυσικοί μας σύμμαχοι. Συμμαχία όμως σημαίνει ισοτιμία και, επομένως, ουσιαστική συμμαχία μπορεί να υπάρξει μόνο αν υπάρξουν ισότιμες σχέσεις.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Η εντατική παραγωγή εκτρεφόμενων ζώων τα οποία διαβιούν περιορισμένα σε μικρή έκταση, διευκολύνει την ανάπτυξη ασθενειών, η θεραπεία των οποίων γίνεται με μαζική χρήση αντιβιοτικών. Οι πρακτικές αυτές καθιστούν πιθανότερες επικίνδυνες γενετικές μεταλλάξεις παθογόνων μικροοργανισμών που μπορεί να πλήξουν τόσο το ζωικό κεφάλαιο όσο και τους ανθρώπους.

Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση αυτή που υποβάλλεται σήμερα στο Συμβούλιο αποτελεί ευκαιρία για να τεθεί επί τάπητος ένα άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο είχε υποστηριχθεί από πολλούς από εμάς κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής συνέλευσης αλλά και στο πλαίσιο της διακυβερνητικής διάσκεψης, το ζήτημα δηλαδή της άμυνας και της ασφάλειας συνολικά της Ευρώπης και της δημιουργίας ενός οργανισμού παραγωγής όπλων και ενός κοινού αμυντικού οργανισμού.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Η καταναγκαστική εργασία, ιδίως ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι τα παιδιά, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ και είναι αποτέλεσμα καταναγκαστικής παιδικής εργασίας θα έπρεπε να απαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή ¨Ένωση και με βάση όσα ορίζει η διεθνής σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και η διακήρυξη του 1998 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς το Συμβούλιο Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ:
Η ΕΕ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δωρητές αναπτυξιακής και ανθρωπιστική βοήθειας στο Αφγανιστάν. Μεταξύ 2002 και 2009, η συνολική βοήθεια στο Αφγανιστάν έφτασε τα 1,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 282 εκατομμύρια σε ανθρωπιστική βοήθεια. Παρόλα αυτά, η κατάσταση στο Αφγανιστάν συνεχίζει να είναι αποκαρδιωτική, κυρίως στις νοτιοανατολικές περιοχές της χώρας, λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων, στερώντας την πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια και υγειονομική περίθαλψη στις πιο ευπαθείς ομάδες της περιοχής (AI Report 2010).

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Η ΕΕ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δωρητές αναπτυξιακής και ανθρωπιστική βοήθειας στο Αφγανιστάν. Μεταξύ 2002 και 2009, η συνολική βοήθεια στο Αφγανιστάν έφτασε τα 1,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 282 εκατομμύρια σε ανθρωπιστική βοήθεια. Παρόλα αυτά, η κατάσταση στο Αφγανιστάν συνεχίζει να είναι αποκαρδιωτική, κυρίως στις νοτιοανατολικές περιοχές της χώρας, λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων, στερώντας την πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια και υγειονομική περίθαλψη στις πιο ευπαθείς ομάδες της περιοχής (AI Report 2010).