youtube twitter

7η Κοινοβουλευτική Περίοδος

Ενημερωθείτε για τη δράση της Μαριέττας Γιαννάκου κατά την 7η Κοινοβουλευτική Περίοδο. Μπορείτε, αν προτιμάτε, να επιλέξετε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με τα σχόλια της Ύπατης Εκπροσώπου ότι τώρα είναι η στιγμή για να υπάρξει ουσιαστικότερη παρέμβαση για μια σωστή διαπραγμάτευση στη Μέση Ανατολή. Πρώτον, γιατί δεν γνωρίζει κανείς την εξέλιξη που θα υπάρξει στις χώρες της Βορείου Αφρικής και, δεύτερον, διότι είναι σαφές ότι η κατάσταση ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη είναι αυτή που χρησιμοποιείται ως άλλοθι και για την τρομοκρατία και για εντάσεις σε όλον τον κόσμο και για πυροδότηση ειδικότερα εντάσεων στον μουσουλμανικό κόσμο.

Επομένως, η ειρηνευτική διαδικασία χρειάζεται άμεση παρέμβαση, δική σας κυρία εκπρόσωπε, και ειδικού απεσταλμένου, και θα είναι και μια άσκηση για την Ευρώπη για να δούμε πραγματικά αν μπορεί να παρέμβει και να παίξει τον ρόλο που έπαιζαν άλλοτε οι Ηνωμένες Πολιτείες με άλλα αποτελέσματα.

Φυσικά, η οικονομική βοήθεια είναι απαραίτητη, αλλά χρειάζεται ειδική ρύθμιση και ειδική παρακολούθηση γιατί είναι γνωστό τί είχε γίνει με την οικονομική βοήθεια σε προηγούμενες εποχές. Kαι βέβαια, είναι και το τεράστιο θέμα της δημοκρατικής συγκρότησης, γιατί χωρίς δημοκρατική και κοινωνική συγκρότηση καθίσταται ασφαλώς πολύ δύσκολη και η ειρηνευτική διαδικασία. Έτσι, ένα ειδικός διαπραγματευτής με μια ειδική ομάδα, η οποία θα είχε σχέση και με τη δημιουργία μιας ουσιαστικής δημοκρατικής συγκρότησης και συνταγματικής τάξης, θα είχε ιδιαίτερη αξία, κυρία εκπρόσωπε, και έχω την εντύπωση –με βάση αυτά που είπατε– ότι αυτή την προσπάθεια θα την αναλάβετε.

Πλήρης Συζήτηση: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110309+ITEM-016+DOC+XML+V0//EL&language=EL

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 115 του Κανονισμού

ΕΡ: Κατά τον τελευταίο μήνα, περίπου έξι χιλιάδες άτομα έφτασαν στις ιταλικές ακτές, εκ των οποίων οι τρεις χιλιάδες μόνο στο διάστημα από 11 έως 14 Φεβρουαρίου. Από τα στοιχεία αυτά συνάγεται με σαφήνεια ότι βρισκόμαστε ενώπιον μίας έκτακτης κατάστασης που οφείλεται σε συγκυριακούς λόγους. Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά ενός φαινομένου του οποίου οι διαστάσεις τείνουν συνεχώς να αυξάνονται με σημαντικό ρυθμό, καθίσταται σήμερα περισσότερο παρά ποτέ αναγκαίο να εκπονήσει η ΕΕ μία στρατηγική με σκοπό την παροχή βοήθειας στις χώρες εκείνες που δεν θα μπορούσαν από μόνες τους να αντέξουν το βάρος των ανακατατάξεων που επισυμβαίνουν στην περιοχή της Μεσογείου.

ΕΡ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα πάνω από τρία εκατομμύρια αντίτυπα ενός ημερολογίου –Ημερολόγιο Ευρώπης– με 51 σελίδες γεμάτες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ημερολόγιο διανεμήθηκε σε πάνω από 21 χιλιάδες σχολεία ως δώρο προς τους μαθητές εκ μέρους της Επιτροπής. Για το ημερολόγιο αυτό δαπανήθηκαν περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Λόγω της οικονομικής κρίσης, οι κεντρικές τράπεζες επέτειναν τον εποπτικό τους ρόλο ενώ υπήρξε «αποσύζευξη» των μακροχρόνιων από τα βραχυχρόνια δάνεια.
Με δεδομένη την αναγκαστική λήψη μέτρων από τις κεντρικές τράπεζες και ειδικότερα την εφαρμογή της «ποσοτικής χαλάρωσης», όπως αποκαλείται η πολιτική της «quantitative easing», ερωτάται η Επιτροπή εάν θεωρεί ότι:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Η εταιρική διακυβέρνηση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποδείχθηκε αδύναμη και ευάλωτη στη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση.