youtube twitter

7η Κοινοβουλευτική Περίοδος

Ενημερωθείτε για τη δράση της Μαριέττας Γιαννάκου κατά την 7η Κοινοβουλευτική Περίοδο. Μπορείτε, αν προτιμάτε, να επιλέξετε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Σε συνέχεια της γραπτής ερώτησης (E-3807/2010) σχετικά με την απογραφή του πληθυσμού της Αλβανίας και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Κύριε Πρόεδρε, άκουσα τον Επίτροπο, άλλωστε η έκθεση της Επιτροπής αυτή τη φορά είναι πολύ περισσότερο επικριτική από την προηγούμενη και όλοι γνωρίζουμε την εσωτερική κατάσταση της χώρας. Παρόλα αυτά, άκουσα συναδέλφους με πρωτοφανείς θεωρίες. Δηλαδή, ότι επειδή η Ελλάδα βρίσκεται σε οικονομική κρίση, θα πρέπει να λέει ναι σε ό,τι θέλουν οι άλλοι. Θέλω να σημειώσω προς τους συναδέλφους, ότι όσο και αν βρίσκεται η Ελλάδα σε οικονομική κρίση, καμία κυβέρνηση δεν θα δεχθεί να συμφωνήσει στο Συμβούλιο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων και η απόδειξη της καλοπιστίας της Ελλάδας έχει φανεί, όταν δέχθηκε να είναι υποψήφια χώρα, η χώρα αυτή.

Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο για τις παρατηρήσεις του. Είναι αλήθεια ότι η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας καθώς και η ανατολική εταιρική σχέση απετέλεσαν καθοριστικά βήματα στην προσπάθεια εμβάθυνσης των σχέσεων με τους γείτονές μας στα ανατολικά.
Παρόλα αυτά, σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί μια νέα ώθηση σ' αυτή την προσπάθεια. Η κρίση που ξέσπασε στις χώρες της βόρειας Αφρικής, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στη Νότια Διάσταση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, μονοπωλούν δικαίως το διεθνές ενδιαφέρον, αλλά η Ανατολική Διάσταση αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις. Τα γεγονότα στη Λευκορωσία αποτελούν σαφέστατα ένα μήνυμα και ένα καμπανάκι για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις ευθύνες που πρέπει να αναλαμβάνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Χρειαζόμαστε ένα μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη και την σταθεροποίηση στην περιοχή. Επομένως, η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας –και δη της Ανατολικής Διάστασης– πρέπει να αντανακλά την ανάληψη αυξημένων πολιτικών υποχρεώσεων εκ μέρους των εταίρων μας.
Πρέπει να γίνει σαφές από την αρχή ότι η προώθηση και ο σεβασμός των δημοκρατικών διαδικασιών, του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προστασία των μειονοτήτων αποτελούν σημαντικό σημείο στην αξιολόγηση της πορείας των εταίρων μας. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε εκ των προτέρων ξεκάθαρες προτεραιότητες και μετρήσιμους στόχους. Βέβαια, μια τέτοια αξιολόγηση δεν θα πρέπει να γίνει με οριζόντιο τρόπο, χρειαζόμαστε διαφοροποίηση στις σχέσεις μας με τους εταίρους μας, καθώς κάθε χώρα θα πρέπει να κρίνεται ξεχωριστά για την πρόοδο που έχει σημειώσει, στηριζόμενη πάντοτε σε σαφώς καθορισμένα κριτήρια.
Κυρία Πρόεδρε, στη δημοκρατία και στα ανθρώπινα δικαιώματα δεν χωρούν αστερίσκοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση συστάθηκε βάσει αυτών των αρχών, έχει λοιπόν ηθική υποχρέωση να πορευτεί έτσι στο μέλλον. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας πρέπει να προσδώσει μία νέα δυναμική στην προώθηση ενός ουσιαστικού πολιτικού πλαισίου συνεργασίας με τους ανατολικούς μας εταίρους.

Πλήρης Συζήτηση: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110406+ITEM-020+DOC+XML+V0//EL&language=EL

Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο για τις παρατηρήσεις του. Είναι αλήθεια ότι η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας καθώς και η ανατολική εταιρική σχέση απετέλεσαν καθοριστικά βήματα στην προσπάθεια εμβάθυνσης των σχέσεων με τους γείτονές μας στα ανατολικά.

εισηγήτρια . − Κύριε Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο καλείται σήμερα να συζητήσει την έκθεση την οποία εκπόνησα εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και αφορά στον Κανονισμό που έχει σχέση με το Καθεστώς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, καθώς και τη χρηματοδότησή τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρά το γεγονός, ότι υπάρχει ανάλογος κανονισμός, ωστόσο μέχρι στιγμής τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν απολαμβάνουν ενός καθεστώτος που είναι αντάξιο της Συνθήκης της Λισαβόνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ένα καθεστώς όπως ορίζει το άρθρο 10, παράγραφος 4, της Συνθήκης της Λισαβόνας το οποίο μιλά για τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ευρώπης. Διότι δεν νοείται, φυσικά, πολιτικό ευρωπαϊκό κόμμα να λειτουργεί ως διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση στο επίπεδο του βελγικού κράτους. Γι' αυτό και αποδεχόμενη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, αλλά και την εισήγησή του για τη δημιουργία καθεστώτος, όπως επίσης την εισήγηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προηγούμενη έκθεση του 2003 για την ανάγκη να υπάρξει τέτοιο καθεστώς - αλλά τότε δεν είχε εγκριθεί ακόμα η Συνθήκη της Λισαβόνας - και τέλος την απόφαση του Προεδρείου της 10ης Ιανουαρίου, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, μετά και από σοβαρή ακρόαση με όλα τα πολιτικά κόμματα, τους Προέδρους και τους γραμματείς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και διακεκριμένους καθηγητές των οικονομικών και του συνταγματικού δικαίου, καθώς και μετά από ακρόαση της διεθνούς διαφάνειας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ένωσης, ενέκρινε αυτήν την έκθεση στην οποία απαιτεί - ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρει αντίστοιχη πρόταση προκειμένου να υπάρξει ένα πραγματικά ευρωπαϊκό καθεστώς πολιτικών κομμάτων.

Το καθεστώς αυτό βεβαίως θα έχει ορισμένα κριτήρια, όπως ορίζει η έκθεση, δηλαδή θα πρέπει να έχει σε τουλάχιστον εφτά χώρες εθνικά κόμματα ως μέλη ή και περιφερειακά, εφόσον οι περιφερειακές αρχές των χωρών αυτών έχουν νομοθετικές αρμοδιότητες. Ταυτόχρονα, θα υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην αναγνώριση των ευρωπαϊκών κομμάτων και στην χρηματοδότησή τους. Για να υπάρξει χρηματοδότηση θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν εκλέξει τουλάχιστον έναν βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια, τα κόμματα θα έχουν τη δυνατότητα να εγγράφουν μέλη άτομα, απλούς πολίτες, εκτός από το να έχουν κόμματα ως μέλη.

Αυτό που προτείνεται περιλαμβάνει όχι μόνο τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, αλλά και τα ιδρύματά τους. Ζητείται λοιπόν - και αυτό είναι το σημαντικό σημείο - ένα νομικό, πολιτικό και φορολογικό καθεστώς για τα ευρωπαϊκά κόμματα, βεβαίως στο πλαίσιο και υπό την κάλυψη του ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος, γενικότερα δε των ευρωπαϊκών νόμων.

Η Ευρωπαϊκή Συνταγματικών Υποθέσεων συζήτησε αρκετά το θέμα και κατέληξε σ' αυτήν την πρόταση με ελάχιστες διαφοροποιήσεις, βέβαια, που φαίνονται μέσα στις τροπολογίες. Στην ουσία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για την ενίσχυση της δημοκρατίας, πρόκειται για την ισχυρότερη παρουσία των πολιτών στο επίπεδο των ευρωπαϊκών οργάνων μέσω της δημιουργίας ενός τέτοιου καθεστώτος και, βεβαίως, όσον αφορά τα θέματα της χρηματοδότησης ορίζεται ότι το 10% θα πρέπει να προέρχεται από ιδίους πόρους καθώς και ότι υπάρχει η δυνατότητα για τους δωρητές το ποσό των 12.000 ευρώ που υπήρχε μέχρι σήμερα, να γίνει 25.000 ευρώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ζητώ από την Ολομέλεια, φυσικά, να υπερψηφίσει αυτήν την έκθεση.

Πλήρης Συζήτηση: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110405+ITEM-014+DOC+XML+V0//EL&language=EL

εισηγήτρια . − Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Επίτροπο για όσα είπε και για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε, καθώς και τους συναδέλφους οι οποίοι στήριξαν την έκθεση αυτή.

Πρώτον, νομίζω ότι έχει σημασία να επαναλάβω ότι όσο αφορά στη διαδικασία χρηματοδότησης, τα κόμματα δεν ζητούν περισσότερα χρήματα και ότι από την τροποποίηση του Κανονισμού του 2007 έχει προκύψει μεγαλύτερη διαφάνεια, όπως παραδέχθηκε και η ίδια η Διεθνής Διαφάνεια. Δεύτερον, τα κόμματα είναι θεμιτό να ζητούν ένα status ευρωπαϊκό και την ευθυγράμμιση του καθεστώτος αυτών με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, καθώς και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και, βεβαίως, αυτό είναι προς ικανοποίηση των πολιτών.

Και τέλος κύριε Πρόεδρε, η δημιουργία ασφαλούς και διαφανούς περιβάλλοντος για τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των κομμάτων, είναι πράξη βαθιά δημοκρατική. Χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό χώρο ενεργών πολιτικών κομμάτων που θα φέρουν τους πολίτες στο επίκεντρο της Ένωσης και θα τους βοηθήσουν στην καθημερινή τους ζωή. Αυτό θα σημάνει μεγαλύτερη συμμετοχή, περισσότερη δημοκρατία και σε τελευταία ανάλυση, περισσότερη Ευρώπη.

Πλήρης Συζήτηση: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110405+ITEM-014+DOC+XML+V0//EL&language=EL