youtube twitter

Παρεμβάσεις στην Ολομέλεια

Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με τα σχόλια της Ύπατης Εκπροσώπου ότι τώρα είναι η στιγμή για να υπάρξει ουσιαστικότερη παρέμβαση για μια σωστή διαπραγμάτευση στη Μέση Ανατολή. Πρώτον, γιατί δεν γνωρίζει κανείς την εξέλιξη που θα υπάρξει στις χώρες της Βορείου Αφρικής και, δεύτερον, διότι είναι σαφές ότι η κατάσταση ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη είναι αυτή που χρησιμοποιείται ως άλλοθι και για την τρομοκρατία και για εντάσεις σε όλον τον κόσμο και για πυροδότηση ειδικότερα εντάσεων στον μουσουλμανικό κόσμο.

Επομένως, η ειρηνευτική διαδικασία χρειάζεται άμεση παρέμβαση, δική σας κυρία εκπρόσωπε, και ειδικού απεσταλμένου, και θα είναι και μια άσκηση για την Ευρώπη για να δούμε πραγματικά αν μπορεί να παρέμβει και να παίξει τον ρόλο που έπαιζαν άλλοτε οι Ηνωμένες Πολιτείες με άλλα αποτελέσματα.

Φυσικά, η οικονομική βοήθεια είναι απαραίτητη, αλλά χρειάζεται ειδική ρύθμιση και ειδική παρακολούθηση γιατί είναι γνωστό τί είχε γίνει με την οικονομική βοήθεια σε προηγούμενες εποχές. Kαι βέβαια, είναι και το τεράστιο θέμα της δημοκρατικής συγκρότησης, γιατί χωρίς δημοκρατική και κοινωνική συγκρότηση καθίσταται ασφαλώς πολύ δύσκολη και η ειρηνευτική διαδικασία. Έτσι, ένα ειδικός διαπραγματευτής με μια ειδική ομάδα, η οποία θα είχε σχέση και με τη δημιουργία μιας ουσιαστικής δημοκρατικής συγκρότησης και συνταγματικής τάξης, θα είχε ιδιαίτερη αξία, κυρία εκπρόσωπε, και έχω την εντύπωση –με βάση αυτά που είπατε– ότι αυτή την προσπάθεια θα την αναλάβετε.

Πλήρης Συζήτηση: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110309+ITEM-016+DOC+XML+V0//EL&language=EL

Κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ με την εκτίμηση της Υπάτης Εκπροσώπου για τη συνάντηση στη Λισαβόνα. Πράγματι είναι μια σημαντική καμπή και μια σημαντική στιγμή. Οι διατλαντικές σχέσεις θέλω να τονίσω ότι αποτελούν το σημείο κλειδί για την ασφάλεια του κόσμου αλλά και για την ανάπτυξη ,αλλά από την άλλη πλευρά η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να έχει δική της φωνή και δικές της δομές, όταν αυτό χρειαστεί. Άλλωστε η μείωση του κόστους που αναφέρθηκε και προηγουμένως θα προκύψει από μια τέτοια συνεργασία και στο εξοπλιστικό επίπεδο αλλά και στις πολιτικές αποφάσεις, χωρίς αυτό να χρειάζεται ή να μπορεί να παραλλάξει τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Η Ευρώπη πρέπει να έχει το δικό της αμυντικό σύστημα και σύστημα ασφάλειας και τη δική της φωνή, γιατί τότε μόνο θα μπορέσει να αντιμετωπίσει προβλήματα, όπως αυτά π.χ. με την Τουρκία ή άλλα προβλήματα που προκύπτουν από τις χώρες μέλη ή μη μέλη του ΝΑΤΟ που αντιμετωπίζουν διαφορετικά τη Ρωσία. Άλλωστε η υπόθεση με τη Ρωσία νομίζω ότι δεν είναι μια δύσκολη υπόθεση. Είναι νομίζω μια υπόθεση την οποία μπορεί η Ευρώπη να χειριστεί συνολικά την ίδια στιγμή που την χειρίζεται και η αμερικανική πλευρά. Ίσως μάλιστα η Ευρώπη μπορεί να την χειριστεί αποτελεσματικότερα.
Πλήρης Συζήτηση: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20101215+ITEM-017+DOC+XML+V0//EL&language=EL

Κυρία Πρόεδρε, η υπόθεση της κατάστασης στο Αφγανιστάν παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τη διεθνή κοινότητα, όχι μόνο γιατί υπάρχουν εκεί στρατιωτικές δυνάμεις αλλά γιατί εκεί αναπτύσσονται και θα αναπτύσσονται στο μέλλον δυνάμεις που θα εξαπολύουν τρομοκρατικές επιθέσεις και θα δημιουργούν προβλήματα στη διεθνή κοινότητα. Η αλήθεια είναι, και πρέπει να το παραδεχθούμε, ότι στο Αφγανιστάν από τον 14ο αιώνα ακόμα υπήρχαν δυνάμεις αυτού του τύπου, φονταμενταλιστικές και τρομοκρατικές.

Κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι ο μόνιμος μηχανισμός στήριξης που αποφασίστηκε είναι οπωσδήποτε θετικό βήμα. Ωστόσο, λείπει ακόμη ο στρατηγικός σχεδιασμός που θα έπρεπε να περιλαμβάνει την οικονομική ένωση και προφανώς την οικονομική διακυβέρνηση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε χάρη στις ισχυρές κυβερνήσεις της εποχής. Η οικονομική κρίση μπόρεσε να περάσει χάρη σε αδύναμες κυβερνήσεις που επέτρεψαν στους οικονομικούς αυτοματισμούς της οικονομικής παγκοσμιοποίησης να υποκαταστήσουν τις πολιτικές αποφάσεις που η κοινωνία μας έχει ανάγκη για να διατηρήσει τη λειτουργία της.

Η Ευρώπη εξασφάλισε 50 χρόνια ευημερίας και εμείς σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε να εξασφαλίζουμε αυτήν την ευημερία στους πολίτες. Είναι σαφές λοιπόν ότι η ανάπτυξη πρέπει να συνεχιστεί. Το ερώτημα είναι ποια είναι η ανάπτυξη σε μια εποχή που όλα αλλάζουν στο παγκόσμιο σύστημα; Τι είναι η Ευρώπη; Τι θα είναι; Χώρα βιομηχανιών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπηρεσιών, εξαγωγικός παράγων; Χρειαζόμαστε λοιπόν ισχυρότερη Ευρώπη αντί για την καχυποψία και το διακυβερνητισμό που εμφανίζονται πολύ συχνά τελευταία.

Είναι ολοφάνερο ότι ορισμένες χώρες δεν τήρησαν το Σύμφωνο Σταθερότητας, αλλά, όπως μου απήντησε ο κ. Reinfeldt πέρυσι τον Δεκέμβριο, μόνο μία χώρα τήρησε πλήρως το Σύμφωνο Σταθερότητας· όλες οι άλλες, δεν τήρησαν τις υποσχέσεις τους.

Επομένως, θα πρέπει να στηρίξουμε όλοι μαζί τις χώρες που αυτήν τη στιγμή βρίσκονται στη δίνη της κρίσης. Γιατί, σε τελευταία ανάλυση, πού βρίσκεται η δύναμη των μεγάλων χωρών; Νομίζω στην κοινή παρουσία των μικρών χωρών μέσα στο ευρωπαϊκό σύστημα. Άλλωστε, το κόστος της μη Ευρώπης είναι οπωσδήποτε δυσβάσταχτο για όλους μας.

Πλήρης Συζήτηση: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20101124+ITEM-006+DOC+XML+V0//EL&language=EL

Κύριε Πρόεδρε, στηρίζουμε το κοινό ψήφισμα των πολιτικών ομάδων. Είναι αναγκαίο βέβαια να συζητηθούν τα θέματα προ της συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών και εκείνης των G20. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι φυσικοί μας σύμμαχοι. Συμμαχία όμως σημαίνει ισοτιμία και, επομένως, ουσιαστική συμμαχία μπορεί να υπάρξει μόνο αν υπάρξουν ισότιμες σχέσεις.

Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση αυτή που υποβάλλεται σήμερα στο Συμβούλιο αποτελεί ευκαιρία για να τεθεί επί τάπητος ένα άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο είχε υποστηριχθεί από πολλούς από εμάς κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής συνέλευσης αλλά και στο πλαίσιο της διακυβερνητικής διάσκεψης, το ζήτημα δηλαδή της άμυνας και της ασφάλειας συνολικά της Ευρώπης και της δημιουργίας ενός οργανισμού παραγωγής όπλων και ενός κοινού αμυντικού οργανισμού.

Κυρία Πρόεδρε, το δίλημμα εξακολουθεί να παραμένει. Ενώ η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρές κυβερνήσεις για να προχωρήσει, η οικονομική παγκοσμιοποίηση χρειάζεται αδύναμες κυβερνήσεις για να περάσει. Η Στρατηγική 2020 για την απασχόληση και την ανάπτυξη είναι ασφαλώς ένα εργαλείο για την επένδυση στην εκπαίδευση, τη γνώση, την αριστεία και ταυτόχρονα την καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη.

εξ ονόματος της Ομάδας PPE . – Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον κύριο Vincent Peillon, καθώς και τις εισηγήτριες από τις άλλες επιτροπές την κυρία De Sarnez και την κυρία Τζαβέλα για την εισήγησή τους. Η έκθεση για την Ένωση για τη Μεσόγειο είναι σημαντική γιατί επικεντρώνεται σε άμεσους και μετρήσιμους στόχους.