youtube twitter

Παρεμβάσεις στην Ολομέλεια

Κυρία Πρόεδρε, στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για ένα πρωτόκολλο που συνδέεται με την ευρωμεσογειακή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ισραήλ. Δεν πρόκειται ασφαλώς για μια ευθέως πολιτική υπόθεση. Ορισμένοι ισχυρίζονται στο Κοινοβούλιο, βέβαια, ότι αποτελεί την πρώτη αναβάθμιση των σχέσεων με το Ισραήλ και κατά τούτο μπορεί να επηρεάσει τη διένεξη.

Εισηγήτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων . − Κύριε Πρόεδρε, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, πολύ σωστά, θα διατηρηθεί για μια επταετία. Οι πληροφορίες όμως που φτάνουν σε εμάς για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικές. Φαίνεται, πως το Συμβούλιο ζητά σημαντικές μειώσεις, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με την πραγματική κατάσταση της Ένωσης καθώς και με την οικονομική κρίση, διότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, με έμμεσο τρόπο, μπορεί να βοηθήσει.

εξ ονόματος της ομάδας PPE . – Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω την κα Παπαδοπούλου για την έκθεσή της.

Είκοσι χρόνια μετά την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, όπως έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιορτάζουμε το 2013 το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών. Αυτό συνδέεται όχι μόνο με την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων, κυρίως δε προσώπων, όχι μόνο με τις διασυνοριακές σχέσεις και συνεργασίες, αλλά συνδέεται και με τα δικαιώματα των πολιτών όπως αυτά εκφράστηκαν στη Συνθήκη της Λισαβόνας, π.χ. με την πρωτοβουλία των πολιτών και τη διαβούλευση που έχουν τεράστια σημασία.

Συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων . − Κύριε Πρόεδρε, ο νέος μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών θα αυξήσει de facto τη συνέπεια και τη συνοχή των εξωτερικών ενεργειακών σχέσεων της Ένωσης ενισχύοντας παράλληλα και τη στρατηγική θέση της Ένωσης στις σχέσεις της με τρίτες χώρες.

Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με την παράδοση βέβαια, θα πρέπει να πει, όπως κάθε φορά, ότι δεν είναι ευχαριστημένο με τις αποφάσεις του Συμβουλίου: ότι ήθελε κάτι περισσότερο, ότι ήθελε να γίνει ένα μεγαλύτερο βήμα.

Αν μιλήσουμε όμως επί της ουσίας, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι θετικές. Κυρίως δε το σύμφωνο ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας το οποίο αρκεί να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένους τρόπους και οδούς ανάπτυξης ώστε να μην οδηγήσει στα ίδια αποτελέσματα που είχαμε με τις κατευθυντήριες γραμμές της Λισαβόνας.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι Επίτροποι, το πρόβλημα δεν είναι μόνο το χρέος ορισμένων χωρών αλλά και οι μεταξύ τους διαφορές ως προς τον τύπο ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει κακοφωνία και προβλήματα στη συνεργασία στα θεσμικά όργανα. Η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά την πρόοδο σε επίπεδο Συνθήκης, θυμίζει Πύργο της Βαβέλ.

εξ ονόματος της ομάδας PPE . – Κυρία Πρόεδρε, χωρίς αμφιβολία, είναι προτιμότερο να προλαμβάνει κανείς παρά να θεραπεύει. Συμφωνώ απολύτως με την Επίτροπο για όσα είπε όσον αφορά τα ατομικά δικαιώματα που πρέπει να απολαμβάνουν όσοι αιτούνται άσυλο. Εκείνο που δεν σημείωσε και δεν έκανε σαφές στο ακροατήριο, είναι ο τεράστιος αριθμός των ατόμων που εισέρχονται στην Ελλάδα ως παράνομοι μετανάστες.

Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Barosso για την ανακοίνωση προκειμένου η Ελλάδα να επανέλθει στην ανάπτυξη και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Η χώρα μου έχει μέχρι στιγμής κάνει σημαντικά βήματα με τη βοήθεια των εταίρων της. Το έλλειμμα έχει μειωθεί δραστικά και η κατάσταση σταθεροποιείται. Οι διαρθρωτικές αλλαγές προχωρούν. Είναι προφανές ότι πρέπει να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι δαπάνες του δημόσιου τομέα, ώστε η υπερβολική έμμεση και άμεση φορολόγηση να περισταλεί, προκειμένου να αρχίσει κάποια ανάπτυξη.