Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η κατάσταση στην Τουρκία

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε πάρα πολύ ικανοποιημένη για τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην Τουρκία και, πράγματι, η επίθεση στο στρατιωτικό κατεστημένο και η προσπάθεια να υπάρξουν δημοκρατικές αλλαγές μας έδωσε αρκετές ικανοποιήσεις. Σήμερα, όμως, βλέπουμε από την πίσω πόρτα να εισάγεται το Ισλάμ, ως αρχή και αξία διακυβέρνησης της χώρας.

Οι άνθρωποι που κατέβηκαν στον δρόμο και στις διαδηλώσεις, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι ούτε με το Κεμαλικό, διεφθαρμένο, κατεστημένο, ούτε με τη σημερινή κατάσταση. Είναι μαζί μας, μ' εμάς τους ευρωπαίους και με την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Και αυτούς πρέπει να υποστηρίξουμε κύριε Πρόεδρε. Δεν θα ρυθμίσουμε εμείς ποιος θα είναι Πρωθυπουργός της Τουρκίας, αλλά πρέπει να διαμηνύσουμε στην Τουρκία, ότι τα χάδια της Ευρώπης θα σταματήσουν, εκτός εάν υπάρξει πραγματικά ελευθερία και δημοκρατία σ' αυτή την χώρα.

Πλήρης Συζήτηση:   http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20130612+ITEM-015+DOC+XML+V0//EL&language=EL