youtube twitter

Προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών

Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τον συνάδελφο, κύριο Ramón Jáuregui, για την έκθεσή του, καθώς και την καλή συνεργασία που υπήρξε και, βεβαίως, τους συναδέλφους Preda και Gál για τη συμβολή τους, από δύο διαφορετικές επιτροπές.

Κυρία Πρόεδρε, η ένταξη στην ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και άρα και στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου απορρέει βεβαίως και από το γεγονός ότι η Ένωση απέκτησε ενιαία νομική προσωπικότητα από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Και βέβαια, ορισμένοι διερωτώνται γιατί, ενώ ενσωματώσαμε τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, είχαμε ανάγκη να προσχωρήσουμε στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου;

Καταρχήν, το Δικαστήριο του Στρασβούργου, υπό την έννοια του δεδικασμένου, έχει αποκτήσει πολύ ευρύτερες δυνατότητες από αυτές που προβλέπονται στα θεμελιώδη δικαιώματα και ήδη το υπαινίχθηκαν αυτό, τόσο η Προεδρία όσο και η Επίτροπος κυρία Reding.

Δεύτερον, αυτό δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο, μια σύνδεση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα τεκταινόμενα στο σύνολο της Ευρώπης, άρα και με τις χώρες που βρίσκονται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Βεβαίως, ορισμένοι διερωτώνται αν αυτό θα δημιουργήσει εμπλοκές γενικότερες, αλλά η έκθεση τονίζει ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν διακρατικές προσφυγές, ούτε τα Δικαστήρια είναι το ένα υποκείμενο του άλλου και το άλλο υπερκείμενο. Το κάθε Δικαστήριο έχει αρμοδιότητα στις εξουσίες τις οποίες έχει και άρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου.

Θεωρώ ότι είναι ένα ουσιαστικό βήμα αυτό που γίνεται, με την προσχώρηση στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και η διαδικασία για την προσχώρηση στα Πρωτόκολλα που αφορούν σε αντίστοιχες εξουσίες, και αυτό δίνει τη δυνατότητα βέβαια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναμειχθεί ενεργά στην υπόθεση της διαπραγμάτευσης, καθώς και να συμβάλει, μέσω της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην επιλογή ενός δικαστού.

Πλήρης Συζήτηση: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100518+ITEM-013+DOC+XML+V0//EL&language=EL