youtube twitter

Χρηματοδότηση μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Σύμφωνα με την πρόσφατη ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, το κανονιστικό πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων, ήταν ακατάλληλο καθώς δεν ελήφθησαν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των μέσων χρηματοδότησης και του μετοχικού κεφαλαίου που χρησιμοποιήθηκαν.


Επειδή οι Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις απειλούνται περισσότερο από την οικονομική κρίση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Σκοπεύει να απλουστεύσει το κανονιστικό πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων, προκειμένου να παρέχονται στα κράτη μέλη απλουστευμένες δομές και μέσα;
2. Προτίθεται να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, καθώς παρατηρήθηκε ότι χρέωσαν αδικαιολόγητα έξοδα διαχείρισης σε ορισμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποδέκτες;

25 Μαΐου 2012
Απάντηση του κ. Hahn εξ ονόματος της Επιτροπής
1. H πρόταση της Επιτροπής για τη μελλοντική πολιτική συνοχής καθορίζει σαφείς κανόνες σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών υλοποίησης. Τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειες δύνανται να συνεχίσουν με τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα ή μπορούν να καταρτίσουν νέα μέσα, είτε εφαρμόζοντας μια προσέγγιση ταμείου χαρτοφυλακίου (holding fund) είτε απευθείας χωρίς ταμείο χαρτοφυλακίου. Οι διαχειριστικές αρχές θα μπορούν προβαίνουν στην άμεση υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων. Για τα κράτη μέλη που διαθέτουν μικρότερη πείρα, θα διατίθενται τυποποιημένα χρηματοδοτικά μέσα με προκαθορισμένους όρους και προϋποθέσεις. Μετά το 2013 οι διαχειριστικές αρχές μπορούν να συμβάλλουν επίσης με κονδύλια κλειστής διάρθρωσης της πολιτικής για τη συνοχή στα μέσα στο επίπεδο της ΕΕ.
2. Η πρόταση της Επιτροπής δίνει τη δυνατότητα στους φορείς υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων να μετακυλίουν το κόστος διαχείρισης στα κονδύλια της ΕΕ. Η Επιτροπή θα προτείνει, με κατ' εξουσιοδότηση πράξη, μια απλουστευμένη μεθοδολογία που θα βασίζεται στις επιδόσεις για τον υπολογισμό των δαπανών διαχείρισης. Το νομικό πλαίσιο θα περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που θα αποτρέπουν τις αλληλεπικαλύψεις μεταξύ δαπανών και τελών που χρεώνονται στους τελικούς δικαιούχους (π.χ. ΜΜΕ), αφενός, και όσων δηλώνονται ως επιλέξιμες για να καλυφθούν από τα κονδύλια της ΕΕ, αφετέρου. Η καταλληλότητα των προτεινόμενου χρηματοδοτικού προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν επιβαρύνσεων για τους τελικούς δικαιούχους, θα αναλύεται με την εκ των προτέρων αξιολόγησή του στο επίπεδο του ειδικού χρηματοδοτικού μέσου (η οποία θα καταστεί υποχρεωτική για την περίοδο 2014-2020). Πριν από τη σύσταση του χρηματοδοτικού μέσου το επίπεδο του διαχειριστικού κόστους και των τελών θα ρυθμίζεται στη συμφωνία χρηματοδότησης, η οποία θα υπογράφεται από την αντίστοιχη διαχειριστική αρχή και τον φορέα εφαρμογής του χρηματοδοτικού μέσου.