youtube twitter

Τούρκικη παρανόχληση ελικοπτέρου της FRONTEX

Τρίτη, 06 Απριλίου 2010

ΕΡ: Στα πλαίσια της πάγιας τουρκικής πρακτικής παρεμπόδισης της συλλογικής ευρωπαϊκής προσπάθειας, που καταβάλλεται για την καταπολέμηση του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης σημειώθηκε μια νέα απόπειρα παρενόχλησης πτητικών μέσων της FRONTEX από την τουρκική πολεμική αεροπορία.


Συγκεκριμένα, το πρωί της 17ης Μαρτίου 2010, τουρκικό ραντάρ παρενόχλησε ελληνικό ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος, το οποίο πετούσε εντός FIR Αθηνών και ελληνικού εναέριου χώρου στην περιοχή του Φαρμακονησίου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δύναμης FRONTEX. Το τουρκικό ραντάρ εξέπεμψε τρεις φορές μήνυμα «προειδοποιώντας» τους χειριστές του ότι πετούν σε «τουρκικό εναέριο χώρο». Το ελικόπτερο, παραβλέποντας τους αβάσιμους ισχυρισμούς των τουρκικών αρχών, συνέχισε κανονικά και ολοκλήρωσε την περιπολία του.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Είναι εν γνώσει του συγκεκριμένου περιστατικού; Ποια είναι η θέση της για τις συνεχείς προσπάθειες της Τουρκίας να παρεμποδίσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης, ιδιαίτερα σε μια περιοχή, η οποία δέχεται ασφυκτικές πιέσεις εξαιτίας των παράνομων μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία;
2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αποτρέψει τέτοιες συμπεριφορές εκ μέρους της Τουρκίας, δεδομένου ότι η μέχρι σήμερα ευρωπαϊκή δράση δεν φαίνεται να αποδίδει καρπούς;
3. Η απροθυμία από μέρους της Τουρκίας να συνεργαστεί για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης με την ΕΕ δεν προκαλεί ανησυχίες, δεδομένου ότι η Τουρκία δεν είναι μία οποιαδήποτε τρίτη χώρα, αλλά μία υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα;

14 Ιουνίου 2010

Απάντηση του κ. Füle εξ ονόματος της Επιτροπής
Κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Frontex τον Μάρτιο του 2010, ορισμένα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην κοινή επιχείρηση Poseidon της Frontex παρείχαν πληροφορίες σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου ξένης χώρας. Τα εν λόγω περιστατικά διερευνήθηκαν από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, οι οποίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν σημειώθηκαν παραβιάσεις.
Η Επιτροπή παροτρύνει τη Frontex και το κράτος μέλος υποδοχής να μεριμνούν για την παροχή επαρκούς πληροφόρησης σε όμορες τρίτες χώρες σχετικά με την ανάπτυξη μέσων, π.χ. ιπτάμενων μέσων, κοντά στα σύνορά τους πριν από την έναρξη μιας κοινής επιχείρησης. Στις επιχειρησιακές ρυθμίσεις τις οποίες η Frontex δύναται να συνάπτει με τρίτες χώρες περιλαμβάνεται ένας μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με επιχειρήσεις διαχείρισης των συνόρων. Οι ρυθμίσεις αυτού του είδους επιτρέπουν τη διαφανή συνεργασία και την αποτροπή ενδεχόμενων συναφών κινδύνων.
Για να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή κάλυψη όλων των καταστάσεων που ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη διεξαγωγή κοινών επιχειρήσεων της Frontex, η Επιτροπή έχει επεξεργασθεί πρόσθετες λεπτομερείς διατάξεις σε σχέση με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, περιλαμβανομένου μηχανισμού αναφοράς συμβάντων, στο πλαίσιο της νομοθετικής πρότασης που υπέβαλε στις 24 Φεβρουαρίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού Frontex.
Μετά την πρόσφατη εντατικοποίηση των προσπαθειών που καταβάλλει η ΕΕ για την αναβάθμιση της συνεργασίας της με την Τουρκία στον τομέα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, οι τουρκικές αρχές δέχτηκαν την επανέναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας, την οποία η Επιτροπή έχει προτείνει εξ ονόματος της ΕΕ. Τρεις γύροι διαπραγματεύσεων έχουν ήδη διεξαχθεί στην Άγκυρα, στις 19 Φεβρουαρίου και στις 19 Μαρτίου 2010, και στις Βρυξέλλες, στις 17 Μαΐου 2010. Έχει συντελεσθεί σημαντική πρόοδος, και οι διαπραγματεύσεις αυτές βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή τους. Η εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας αναμένεται να συντελέσει σημαντικά στον περιορισμό των παράνομων μεταναστευτικών ροών που κατευθύνονται από την Τουρκία στην ΕΕ.