youtube twitter

Παραβιάσεις του FIR Αθηνών από τούρκικα μαχητικά αεροσκάφη

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

ΕΡ: Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται κλιμάκωση των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά αεροπλάνα στην περιοχή του Αιγαίου. Αποκορύφωμα της εν λόγω κατάστασης υπήρξε η καταφανής παραβίαση των προβλεπομένων από τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης του Μνημονίου Παπούλια- Γιλμάζ του 1988, μετά τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου ανήμερα των Χριστουγέννων και της γιορτής των Θεοφανίων από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη.


Σημειώνεται ότι, με το συγκεκριμένο μνημόνιο, Ελλάδα και Τουρκία συμφώνησαν ότι, κατά τη διάρκεια μεγάλων γιορτών των δύο χωρών, οι οποίες θα δηλώνονται από κάθε πλευρά, δεν θα γίνονται ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Αιγαίο. Είναι χαρακτηριστικό ότι, για πρώτη φορά ύστερα από 12 χρόνια, παρατηρήθηκαν παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, ανήμερα τέτοιας εορτής.
Η προκλητική στάση της Τουρκίας στο Αιγαίο σαφέστατα δεν συμβαδίζει με τις αρχές καλής γειτονίας εκ μέρους μιας υποψήφιας προς ένταξη χώρας, ενώ παράλληλα αντικατοπτρίζει την πάγια τουρκική τακτική κλιμάκωσης των στρατιωτικών της επιχειρήσεων στο Αιγαίο, κάθε φορά που αντιμετωπίζει μείζονα εσωτερικά προβλήματα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ερωτάται το Συμβούλιο:
1. Ποια είναι η θέση του για τις συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από την Τουρκία; Θεωρεί δικαιολογημένες τις αντιδράσεις της Ελλάδας στο συγκεκριμένο ζήτημα;
2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου η Τουρκία να εφαρμόσει στην πράξη τις αρχές της καλής γειτονίας στις σχέσεις της με την Ελλάδα.

10 Μαρτίου 2010

Απάντηση
Το Συμβούλιο έχει επίγνωση του προβλήματος, δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει προβεί σε σημαντικό αριθμό επίσημων καταγγελιών για συνέχιση των παραβιάσεων του εναερίου χώρου της από την Τουρκία.
Το Συμβούλιο θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι η Τουρκία ως υποψήφια χώρα πρέπει να συμμερίζεται τις αξίες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ορίζονται στις Συνθήκες. Συνεπώς, έχει ουσιώδη σημασία η απερίφραστη δέσμευση για σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς και ο ειρηνικός διακανονισμός των διαφορών. Το θέμα καλύπτεται από το Διαπραγματευτικό Πλαίσιο και αποτελεί βραχυπρόθεσμη προτεραιότητα στην αναθεωρημένη εταιρική σχέση για την προσχώρηση.
Το Συμβούλιο, στα πρόσφατα συμπεράσματά του της 7ης Δεκεμβρίου 2009, τόνισε ότι η Τουρκία πρέπει να δεσμευθεί κατηγορηματικά στις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, προσφεύγοντας, εφόσον είναι αναγκαίο, στο Διεθνές Δικαστήριο. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση παρότρυνε για την αποφυγή κάθε είδους απειλής, πηγής τριβών ή πράξης που θα μπορούσε να πλήξει τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών.
Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο μπορεί να διαβεβαιώσει την αξιότιμη βουλευτή ότι το ζήτημα θα εξακολουθήσει να παρακολουθείται και να θίγεται σε όλα τα επίπεδα όπως ενδείκνυται, δεδομένου ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν μια από τις απαιτήσεις έναντι των οποίων θα σταθμισθεί η πρόοδος της Τουρκίας κατά τις διαπραγματεύσεις. Το μήνυμα αυτό υπογραμμίζεται συστηματικά προς την κατεύθυνση της Τουρκίας, σε όλα τα επίπεδα - πλέον πρόσφατα κατά τη συνεδρίαση πολιτικού διαλόγου ΕΕ-Τουρκίας, που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη στις 26 Νοεμβρίου 2009.

ΕΡ:

Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται κλιμάκωση των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά αεροπλάνα στην περιοχή του Αιγαίου. Αποκορύφωμα της εν λόγω κατάστασης υπήρξε η καταφανής παραβίαση των προβλεπομένων από τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης του Μνημονίου Παπούλια- Γιλμάζ του 1988, μετά τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου ανήμερα των Χριστουγέννων και της γιορτής των Θεοφανίων από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη.

Σημειώνεται ότι, με το συγκεκριμένο μνημόνιο, Ελλάδα και Τουρκία συμφώνησαν ότι, κατά τη διάρκεια μεγάλων γιορτών των δύο χωρών, οι οποίες θα δηλώνονται από κάθε πλευρά, δεν θα γίνονται ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Αιγαίο. Είναι χαρακτηριστικό ότι, για πρώτη φορά ύστερα από 12 χρόνια, παρατηρήθηκαν παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, ανήμερα τέτοιας εορτής.

Η προκλητική στάση της Τουρκίας στο Αιγαίο σαφέστατα δεν συμβαδίζει με τις αρχές καλής γειτονίας εκ μέρους μιας υποψήφιας προς ένταξη χώρας, ενώ παράλληλα αντικατοπτρίζει την πάγια τουρκική τακτική κλιμάκωσης των στρατιωτικών της επιχειρήσεων στο Αιγαίο, κάθε φορά που αντιμετωπίζει μείζονα εσωτερικά προβλήματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ερωτάται το Συμβούλιο:

1.

Ποια είναι η θέση του για τις συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από την Τουρκία; Θεωρεί δικαιολογημένες τις αντιδράσεις της Ελλάδας στο συγκεκριμένο ζήτημα;

2.

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου η Τουρκία να εφαρμόσει στην πράξη τις αρχές της καλής γειτονίας στις σχέσεις της με την Ελλάδα.

 

10 Μαρτίου 2010

 

Απάντηση

Το Συμβούλιο έχει επίγνωση του προβλήματος, δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει προβεί σε σημαντικό αριθμό επίσημων καταγγελιών για συνέχιση των παραβιάσεων του εναερίου χώρου της από την Τουρκία.

Το Συμβούλιο θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι η Τουρκία ως υποψήφια χώρα πρέπει να συμμερίζεται τις αξίες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ορίζονται στις Συνθήκες. Συνεπώς, έχει ουσιώδη σημασία η απερίφραστη δέσμευση για σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς και ο ειρηνικός διακανονισμός των διαφορών. Το θέμα καλύπτεται από το Διαπραγματευτικό Πλαίσιο και αποτελεί βραχυπρόθεσμη προτεραιότητα στην αναθεωρημένη εταιρική σχέση για την προσχώρηση.

Το Συμβούλιο, στα πρόσφατα συμπεράσματά του της 7ης Δεκεμβρίου 2009, τόνισε ότι η Τουρκία πρέπει να δεσμευθεί κατηγορηματικά στις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, προσφεύγοντας, εφόσον είναι αναγκαίο, στο Διεθνές Δικαστήριο. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση παρότρυνε για την αποφυγή κάθε είδους απειλής, πηγής τριβών ή πράξης που θα μπορούσε να πλήξει τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών.

Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο μπορεί να διαβεβαιώσει την αξιότιμη βουλευτή ότι το ζήτημα θα εξακολουθήσει να παρακολουθείται και να θίγεται σε όλα τα επίπεδα όπως ενδείκνυται, δεδομένου ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν μια από τις απαιτήσεις έναντι των οποίων θα σταθμισθεί η πρόοδος της Τουρκίας κατά τις διαπραγματεύσεις. Το μήνυμα αυτό υπογραμμίζεται συστηματικά προς την κατεύθυνση της Τουρκίας, σε όλα τα επίπεδα - πλέον πρόσφατα κατά τη συνεδρίαση πολιτικού διαλόγου ΕΕ-Τουρκίας, που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη στις 26 Νοεμβρίου 2009.