youtube twitter

Αναγκαστικοί γάμοι ανηλίκων και εκπαίδευση

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού


ΕΡ: Ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία είναι το θέμα των αναγκαστικών γάμων ανηλίκων. Μεγάλη σημασία για την ανατροπή αυτής της κατάστασης έχει η εκπαίδευση, η ενημέρωση και η μόρφωση των νεαρών γυναικών, καθώς οι σχετικές έρευνες δείχνουν ότι φτωχά και αμόρφωτα κορίτσια υποχρεούνται με μεγαλύτερη συχνότητα στη σύναψη αναγκαστικού γάμου.


Στην Τουρκία, μεγάλο ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού είναι ανεκπαίδευτο και το 40% των ανήλικων γυναικών υφίστανται βία μέσα στην οικογένεια και εξαναγκασμό σε γάμο για πολιτισμικούς ή οικονομικούς λόγους. Παρόλη την σύγχρονη πληροφόρηση, εγκλήματα τιμής συνεχίζουν να απειλούν τις ανήλικες στην Τουρκία. Το 80% των ανηλίκων των αγροτικών και απομονωμένων, κυρίως, επαρχιών της χώρας εξαναγκάζονται σε γάμο πριν τα 18, γεγονός παράνομο και αντίθετο με την τουρκική νομοθεσία. Οι αναγκαστικοί γάμοι ανηλίκων εκθέτουν συχνά τις νεαρές στους κινδύνους της ανήλικης εγκυμοσύνης λόγω έλλειψης πρόνοιας και πληροφόρησης. Πολλές νεαρές χάνουν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αφήνοντας τα νεογέννητά τους ορφανά.
Το ίδιο πρόβλημα εντοπίζεται ακόμη και σε τουρκικούς πληθυσμούς που έχουν μεταναστεύσει στην Ευρώπη. Στη Γερμανία, όπου αριθμούνται πάνω από τρία εκατομμύρια κάτοικοι τουρκικής καταγωγής, η μεγάλη πλειοψηφία των περιστατικών αναγκαστικών γάμων περιλαμβάνει μέλη της τουρκικής κοινότητας.
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με το θετικό διάλογο με την Τουρκία, ερωτάται η Επιτροπή;
— έχει λάβει νεότερα στοιχεία σχετικά με το ζήτημα και, αν ναι, πώς σκοπεύει να ενισχύσει την προσπάθεια εξάλειψης των γάμων αυτών και των εγκλημάτων τιμής, να ενημερώσει και να μορφώσει τους πληθυσμούς στις προβληματικές περιοχές σχετικά με τα δικαιώματά τους και να προωθήσει τον σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών;

22 Μαΐου 2013

Απάντηση του κ. Füle εξ ονόματος της Επιτροπής
Η Επιτροπή είναι ενήμερη για το ζήτημα που έθεσε το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου και θα ήθελε να αναφερθεί στην οικεία Έκθεση Προόδου του 2012 για την Τουρκία(1), όπου αναφέρεται ότι «το ζήτημα των πρόωρων και αναγκαστικών γάμων παραμένει σοβαρό πρόβλημα».
Τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία μπορούν να ανακτηθούν από τη Δημογραφική Έρευνα Υγείας (DHS) του 2008 και από την τελευταία έκθεση για την κατάσταση του παγκόσμιου πληθυσμού από το 2011 που συνέταξε το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημογραφία (UNFPA). Σύμφωνα με τα στατιστικά αυτά στοιχεία, περίπου το 14% των γυναικών ηλικίας 20-24 ετών παντρεύτηκαν πριν από την ηλικία των 18 ετών και το 5.1% του συνόλου των γεννήσεων αφορούν κορίτσια ηλικίας 15-19 ετών.
Οι τουρκικές αρχές έχουν επίγνωση του προβλήματος και πραγματοποιήθηκαν βήματα βελτίωσης της κατάστασης των γυναικών στην Τουρκία. Σημαντικό βήμα ήταν η θέσπιση νέου νόμου για την προστασία των γυναικών και των μελών της οικογένειας από τη βία. Άλλο βήμα αποτέλεσε η επικαιροποίηση του εθνικού σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2012-2016). Η Τουρκία είναι, επιπλέον, μέρος στις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, όπως είναι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (CRC). Η Επιτροπή στηρίζει τις προσπάθειες της Τουρκίας με έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA).
Η Τουρκία, ως χώρα που διαπραγματεύεται την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωσή της με τα πολιτικά κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των οποίων κρίσιμο μέρος είναι τα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των φύλων.

(1)
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/turkey/index_en.htm