youtube twitter

Καθυστερήσεις παροχής βοήθειας προς Τυνησία και Αίγυπτο

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Τον Μάιο του 2011, οι πλουσιότερες χώρες του κόσμου συμφώνησαν σχετικά με μια δέσμη βοήθειας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Τυνησία και την Αίγυπτο προκειμένου να υποστηρίξουν τη μετάβασή τους στη δημοκρατία και τις οικονομικές τους μεταρρυθμίσεις. Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στο Deauville, τα μέλη της ομάδας G8 δεσμεύθηκαν ότι θα παράσχουν έναν συνδυασμό ελάφρυνσης του χρέους, βοήθειας και συνδρομής προς τις δύο αραβικές χώρες με σκοπό «να υποστηριχθεί η οικοδόμηση των δημοκρατιών τους».


Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, ανακοίνωσε ότι πέρα από τα 5,7 δισ. ευρώ που έχουν ήδη χορηγηθεί για την περίοδο 2011-2013 από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, θα μεταφερθούν επιπλέον 1,24 δισ. ευρώ από άλλους υφιστάμενους πόρους προς υποστήριξη της ΕΠΓ. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε με την πρόταση που διατύπωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος Catherine Ashton για την αύξηση του δανεισμού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προς τις χώρες της νότιας Μεσογείου κατά 1 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο.
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις των υπουργών Οικονομικών της Τυνησίας και της Αιγύπτου, οι δύο χώρες έχουν λάβει μέχρι στιγμής μόνο ένα τμήμα της δέσμης των 40 δισ. δολαρίων που τους έχει υποσχεθεί η διεθνής κοινότητα. Επιβάλλεται να υπογραμμίσουμε ότι τυχόν καθυστέρηση στην εκταμίευση διεθνούς βοήθειας θα μπορούσε να προκαλέσει δυσχέρειες σε εύθραυστες μεταβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μετά την Αραβική Άνοιξη, ιδίως στην Τυνησία όπου η κυβέρνηση πρέπει να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για τους νέους αποφοίτους που εξεγέρθηκαν κατά του παλαιού καθεστώτος.
1. Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης και της ανάγκης για υποστήριξη των δημοκρατικών φιλοδοξιών αυτών των χωρών, θα μπορούσε η Επιτροπή να εξηγήσει τους λόγους για τις καθυστερήσεις στην παροχή των διατιθέμενων κονδυλίων;
2. Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή προκειμένου να διασφαλίσει την ταχύτερη χορήγηση των κονδυλίων αυτών;

22 Νοεμβρίου 2011
Απάντηση του κ. Füle εξ ονόματος της Επιτροπής
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενήργησε άμεσα για την υποστήριξη της Τυνησίας και ολόκληρης της περιοχής. Η Επιτροπή ενήργησε με τη μέγιστη ταχύτητα και σύμφωνα με τις αρχές της αποτελεσματικότητας της βοήθειας καθώς και με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού. Σε πολλές περιπτώσεις, η Επιτροπή χρειάζεται να καταλήξει σε συμφωνία με τις δικαιούχες χώρες σχετικά με τις προτεραιότητες της νέας βοήθειας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εν λόγω διαδικασία διαπραγμάτευσης απαίτησε χρόνο, λόγω της πολυπλοκότητας των μεταρρυθμίσεων και της αλλαγής κυβέρνησης μεταξύ άλλων.
Τυνησία - Η ΕΕ εξέτασε τις υπό κατάρτιση πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλίσει ότι ανταποκρίνονται στις άμεσες προκλήσεις. Μόνο κατά το έτος 2011, η ΕΕ διπλασίασε την χρηματοδοτική στήριξη, αυξάνοντας το προβλεπόμενο ποσό των 80 εκατομμυρίων ευρώ σε 160 εκατομμύρια ευρώ. Οι συμπληρωματικοί πόροι στόχευαν τόσο στην οικονομική ανάκαμψη της Τυνησίας όσο και στην ανάγκη για άμβλυνση των δύσκολων συνθηκών διαβίωσης καθώς και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις πιο φτωχές περιοχές της χώρας. Η ΕΕ παρείχε αμέσως βοήθεια για τη στήριξη της προετοιμασίας των πρόσφατων εκλογών, και άμεση στήριξη προς την κοινωνία των πολιτών.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ήταν μεταξύ των πρώτων οργανισμών που επιβεβαίωσαν την ισχυρή τους στήριξη προς τις επενδύσεις και την απασχόληση. Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν αρκετά έργα συνολικού ύψους 437 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου 2011, η ΕΤΕπ εκταμίευσε 163 εκατομμύρια ευρώ προς στήριξη των έργων στην Τυνησία. Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης της Ντοβίλ, η ΕΤΕπ δεσμεύεται να ενισχύσει περαιτέρω τη χρηματοδότηση που παρέχει για στήριξη των τοπικών στρατηγικών για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Η ΕΕ παρείχε επίσης ανθρωπιστική στήριξη ύψους άνω των 80,5 εκατομμυρίων ευρώ στην Τυνησία προκειμένου αυτή να καταφέρει να διαχειριστεί την εισροή προσφύγων από τη Λιβύη.
Αίγυπτος - Μετά την εξέγερση του Ιανουαρίου 2011, και ως άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των διαδηλωτών, δρομολογήθηκε δέσμη για την κοινωνία των πολιτών, ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη των αστικών, πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών δικαιωμάτων. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή παρείχε μέγιστη ευελιξία ως προς την εφαρμογή του Εθνικού Ενδεικτικού Προγράμματος 2011-2013 για την Αίγυπτο (ύψους 449 εκατομμυρίων ευρώ) ώστε αυτή να ανταποκριθεί στις εμφανιζόμενες ανάγκες κατά τη μετεπαναστατική περίοδο. Τέσσερα προγράμματα συνολικού ύψους 122 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκαν τον Αύγουστο 2011 ή τελούν υπό έγκριση, και η διαδικασία δέσμευσης κονδυλίων για το 2012 βρίσκεται εν εξελίξει με στόχο να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2012.
Η ΕΤΕπ ενέτεινε τις προσπάθειές της ώστε να στηρίξει τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης. Γι' αυτόν τον σκοπό, η ΕΤΕπ, το 2011, αναμένει να υποβάλει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιό της έργα συνολικού ύψους 700-800 εκατομμυρίων ευρώ, π.χ. στους τομείς της κοινοτικής ανάπτυξης, των αστικών συγκοινωνιών, της ενέργειας, της ύδρευσης και της αποχέτευσης, καθώς και της ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
Σε επίπεδο περιφέρειας - Η Τυνησία και η Αίγυπτος θα επωφεληθούν από ποικίλες περιφερειακές πρωτοβουλίες οι οποίες καταρτίζονται επειγόντως από την Επιτροπή. Το πρόγραμμα SPRING (Στήριξη της εταιρικής σχέσης, της μεταρρύθμισης και της χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης) το οποίο υιοθετήθηκε την 26η Σεπτεμβρίου 2011 με αρχικό προϋπολογισμό 350 εκατομμυρίων ευρώ θα παράσχει στήριξη στις νότιες γείτονες χώρες. Η στήριξη θα προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε χώρας βάσει της αρχής «περισσότερα για όσους κάνουν περισσότερα», δηλαδή η ΕΕ θα παράσχει περισσότερη στήριξη στις χώρες εκείνες που υλοποιούν ενεργά πραγματική διαδικασία εκδημοκρατισμού και μεταρρύθμισης. Το πρόγραμμα SPRING σχεδιάστηκε ώστε να απλουστευθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία λήψεως αποφάσεων της ΕΕ, και κατ' επέκταση να επιταχυνθεί η εφαρμογή για τις χώρες που ακολουθούν πορεία εκδημοκρατισμού. Ο Μηχανισμός Γειτονίας για την Κοινωνία των Πολιτών ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος υιοθετήθηκε επίσης τον Σεπτέμβριο του 2011, σχεδιάστηκε ώστε να ενισχύσει την ικανότητα της κοινωνίας των πολιτών ως προς την προώθηση της μεταρρύθμισης και την αύξηση της δημόσιας λογοδοσίας στις εν λόγω χώρες. Το πρόγραμμα θα στηρίξει έργα σε κλίμακα περιφέρειας και κράτους τα οποία διευθύνονται από μη κρατικούς φορείς. Παρόμοια ποσά προβλέπονται για τα έτη 2012 και 2013.