Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Θεραπευτικά πρωτόκολλα και ΕΟΦ.

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα αποτελούν υποδείξεις φαρμακοθεραπείας για διάφορα νοσήματα. Οι υποδείξεις αυτές ακολουθούν τις εγκεκριμένες ενδείξεις χορηγήσεων των φαρμάκων, όπως καθορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).

Κατόπιν τούτου, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
1. έχει υπόψη της περιπτώσεις θεραπευτικών πρωτοκόλλων σε κράτη μέλη, τα οποία (θεραπευτικά πρωτόκολλα) δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις ενδείξεις του ΕΜΑ, και αν ναι;
2. σε ποιές ενέργειες περιορισμού του φαινομένου έχει προβεί ή σκοπεύει να προβεί η ΕΕ;

31 Οκτωβρίου 2012
Απάντηση του κ. Šefčovič εξ ονόματος της Επιτροπής
Η ανάπτυξη και η έγκριση θεραπευτικών κατευθυντήριων γραμμών και πρωτοκόλλων υπάγονται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.
Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές και πρωτόκολλα πρέπει να τηρούν τις θεραπευτικές ενδείξεις και να συμμορφώνονται με αυτές, έτσι όπως έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή ή τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή δεν γνωρίζει περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.