youtube twitter

Ευρωπαϊλή τραπεζική ένωση

Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2012

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Η επιτακτική ανάγκη για τη διασφάλιση του ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης καταθέσεων και την ευρωπαϊκή τραπεζική εξυγίανση οδηγεί προς μια ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση.


Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
1. Ποιές θα είναι οι αυξημένες αρμοδιότητες και ο νέος ρόλος της ΕΚΤ σε μία ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση ως προς τη μικρο-οικονομική επίβλεψη, τη μακρο-οικονομική επίβλεψη, την αδειοδότηση και τη λύση των ευρωπαϊκών τραπεζών και πώς θα επηρεαστεί ρόλος των τριών αρχών ESMA, EBA και EIOPA;
2. Θα αφορά η τραπεζική ένωση μόνο τις ευρωπαϊκές τράπεζες της Ευρωζώνης ή και τις ευρωπαϊκές τράπεζες εκτός ευρώ;
3. Θα αφορά στις συστημικά σημαντικές ευρωπαϊκές τράπεζες (two tier system) ή όλες τις τράπεζες ανεξαιρέτως;
4. Οι εθνικές εποπτικές αρχές σε ποιό πλαίσιο θα περιορισθούν;

Απάντηση του κ. Barnier εξ ονόματος της Επιτροπής
1. Με την πρόταση της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2012, για την καθιέρωση ενιαίου εποπτικού μηχανισμού ανατίθενται κύρια καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σχετικά με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων(1). Στα εν λόγω καθήκοντα περιλαμβάνονται: η έγκριση πιστωτικών δραστηριοτήτων και η ανάκληση της έγκρισης· η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις περί κεφαλαίου, μόχλευσης και ρευστότητας· η σύσταση κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας και η λήψη άλλων μακροπροληπτικών μέτρων· η λήψη μέτρων έγκαιρης παρέμβασης. Οι αρχές εξυγίανσης θα είναι υπεύθυνες για την εξυγίανση των τραπεζών.
Ο ρόλος των τριών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών δεν επηρεάζεται. Θα συνεχίσουν την εκπόνηση του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων και την ενίσχυση της σύγκλισης των εποπτικών πρακτικών ανά την Ένωση, σε συνεργασία με την ΕΚΤ. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) διατηρεί την αποτελεσματικότητά της με το νέο σύστημα εποπτείας, η Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση του κανονισμού για την ΕΑΤ(2).
2. Η ΕΚΤ θα συνεχίσει το εποπτικό της έργο σε σχέση με τις τράπεζες στα κράτη μέλη της ευρωζώνης και ενδέχεται επίσης να εποπτεύει τράπεζες που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη οι οποίες αποφασίζουν να συνεργαστούν στενά με την ΕΚΤ.
3. Θα καλύπτονται όλες οι τράπεζες, δεδομένου ότι όλες αποτελούν δυνητική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ανεξαρτήτως μεγέθους. Η ΕΚΤ θα αρχίσει πρώτα να εποπτεύει τις τράπεζες που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση και τις σημαντικές από συστημική άποψη τράπεζες και, εντός ενός έτους, όλες οι τράπεζες της ευρωζώνης θα τεθούν υπό την εποπτεία της ΕΚΤ.
4. Οι εθνικές εποπτικές αρχές τραπεζών των κρατών μελών που συμμετέχουν στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, συνεπικουρώντας την ΕΚΤ και ασκώντας εποπτικά καθήκοντα. Οι εθνικές εποπτικές αρχές των άλλων κρατών μελών διατηρούν όλα τα υφιστάμενα καθήκοντα και αρμοδιότητές τους.

(1)
COM(2012)511 τελικό — Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων.
(2)
COM(2012)512 τελικό — Πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών).