youtube twitter

Ευρωπαϊκή στρατηγική για το 2020 και e-learning

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ανανέωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, για να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, της παγκοσμιοποίησης, της εξόδου από την κρίση και της βελτίωσης της κοινωνικής συνοχής. Ωστόσο, οι πολύπλευρες δραστηριότητες και τα μέσα που προτείνονται δεν περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η σύγχρονη μορφή της διαδραστικής διαδικτυακής εκπαίδευσης (e-learning),

σε συνδυασμό με την παραδοσιακή. Λαμβάνοντας υπόψη και τις δυνατότητες αποτελεσματικής διαχείρισης των δαπανών εκπαίδευσης που προσφέρει το e-learning, καθώς και το νέο τοπίο που δημιουργείται για τη χρήση του στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην επαγγελματική εκπαίδευση, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Ποια ήταν τα αποτελέσματα και η αξιολόγηση των μέχρι σήμερα πρωτοβουλιών της Επιτροπής για τη χρήση του e-learning;
2. Για ποιους λόγους το e-learning δεν συμπεριλαμβάνεται ρητά στη στρατηγική της Ευρώπης του 2020;

29 Απριλίου 2011
Απάντηση της κ. Βασιλείου εξ ονόματος της Επιτροπής
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» υπογραμμίζει την ανάγκη για βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων ως βασικών δεξιοτήτων για την απασχολησιμότητα και την κοινωνική ένταξη καθώς και την ανάγκη για υποστήριξη των κρατών μελών να ενσωματώσουν τη χρήση των ΤΠΕ σε πολιτικές διά βίου μάθησης. Το «ΤΠΕ και εκπαίδευση» είναι ένα κεντρικό θέμα στο πλαίσιο τεσσάρων εμβληματικών πρωτοβουλιών: την «ψηφιακή Ατζέντα»(1), την «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», την «Ατζέντα καινοτομίας» και τη «Νεολαία σε κίνηση».
Το σημερινό στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία «Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση 2020» ως τμήμα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» αναφέρεται ρητά στην απόκτηση ψηφιακών ικανοτήτων ως βασικών μελλοντικών δεξιοτήτων για την απασχολησιμότητα και τη ζωή, καθώς και στον ρόλο των ΤΠΕ για την προαγωγή της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.
Κάτω από το πρίσμα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», καθώς και της «Εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης 2020», η Επιτροπή ανέπτυξε μια σειρά από πανευρωπαϊκά μέτρα για τη διευκόλυνση και την ενίσχυση των «ΤΠΕ για τη μάθηση» που συμπληρώνει τα μέτρα που λαμβάνονται από κάθε κράτος μέλος χωριστά.
Από το 2007, οι ΤΠΕ για την εκπαίδευση έχουν καταστεί γενική προτεραιότητα του προγράμματος διά βίου μάθησης (ΠΔΒΜ). Οι ειδικοί στόχοι, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.3 της απόφασης του ΠΔΒΜ, αναφέρουν ρητά την υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών προτύπων και πρακτικών για τη διά βίου μάθηση με βάση τις ΤΠΕ. Με τον τρόπο αυτό έχει ενσωματωθεί η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, ένα σημαντικό βήμα για την ένταξή της στις πολιτικές διά βίου μάθησης.
Ως συμπλήρωμα των επί μέρους προγραμμάτων, η προώθηση των «ΤΠΕ για τη μάθηση» αποτελεί επίσης μία από τις τέσσερις βασικές δραστηριότητες του εγκάρσιου ΠΔΒΜ προγράμματος, το οποίο στηρίζει τις δράσεις που χρησιμοποιούν εργαλεία των ΤΠΕ για την ενίσχυση μαθησιακών περιβαλλόντων και εμπειριών. Το επίκεντρο είναι να ενθαρρύνουν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στη μάθηση και τη διδασκαλία και να ενθαρρυνθεί η χρήση νέων εργαλείων και τάσεων ΤΠΕ, ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού(2).
Μια ιδιαίτερα επιτυχής πρωτοβουλία είναι η δράση «eΤwinning»(3) (ηλεκτρονική αδελφοποίηση) που προωθεί τη συνεργασία των σχολείων στην Ευρώπη μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, παρέχοντας υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες για να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν έργα, να μοιραστούν ιδέες, να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές(4). Η διαδικτυακή πύλη «e-Learning»(5) αποτελεί ένα στοιχείο αναφοράς για το e-learning στην Ευρώπη, παρέχοντας πρόσβαση σε εκτενείς πληροφορίες για πολιτικές, δραστηριότητες και πόρους, και ενεργεί ως ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη συνεργασία και τη διάδοση.
Στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, η Επιτροπή συγκρότησε το 2006 το «ΤΠΕ Cluster», συγκεντρώνοντας μια ομάδα 18 εκπροσώπων των υπουργείων παιδείας, για την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών σχετικά με το ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την κατάρτιση(6).

(1)
Βλ. ιδίως κεφάλαιο 6.
(2)
Για περισσότερες πληροφορίες ΚΑ3: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc96_en.htm και αποτελέσματα έργων: http://eacea.ec.europa.eu/llp/results_projects/project_compendia_en.php
(3)
http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
(4)
www.etwinning.net
(5)
http://www.elearningeuropa.info/
(6)
Η «Τελική έκθεση σχετικά με τις ΤΠΕ, την καινοτομία και τη μάθηση», καθώς και η «Επιτομή περιπτώσεων ορθής πρακτικής» των ΤΠΕ Cluster παρέχουν σημαντικά στοιχεία για ένα επερχόμενο εγχειρίδιο για τους φορείς χάραξης πολιτικής, Βλέπε: www.kslll.net