youtube twitter

Επιπτώσεις εντατικής παραγωγής εκτρεφόμενων ζώων

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Η εντατική παραγωγή εκτρεφόμενων ζώων τα οποία διαβιούν περιορισμένα σε μικρή έκταση, διευκολύνει την ανάπτυξη ασθενειών, η θεραπεία των οποίων γίνεται με μαζική χρήση αντιβιοτικών. Οι πρακτικές αυτές καθιστούν πιθανότερες επικίνδυνες γενετικές μεταλλάξεις παθογόνων μικροοργανισμών που μπορεί να πλήξουν τόσο το ζωικό κεφάλαιο όσο και τους ανθρώπους.


Έχει η Επιτροπή στη διάθεσή της στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις της εντατικής εκτροφής ζώων για την ανθρώπινη υγεία και την ευμάρεια των ζώων από μεταλλάξεις παθογόνων μικροοργανισμών;
Σε ποια κράτη μέλη παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά εκδήλωσης περιστατικών μολύνσεων οι οποίες σχετίζονται με την εντατική εκτροφή ζώων και τις μεταλλάξεις παθογόνων μικροοργανισμών;
Τι μηχανισμούς έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών και τι πιθανότητες δίνει η Επιτροπή οι δράσεις που έχει αναλάβει να αποτρέψουν μια καταστροφική εξέλιξη για το ζωικό κεφάλαιο ή την ανθρώπινη υγεία, από την εμφάνιση νέων μικροοργανισμών που να σχετίζονται με τη μαζική εκτροφή ζώων; Πώς εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση η αρχή της προφύλαξης;

21 Οκτωβρίου 2010
Απάντηση του κ. Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής
Η Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες των αξιότιμων μελών του Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής λόγω της χρήσης αντιμικροβιακών. Σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων(1), υπέβαλαν πολλές επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τη χρήση αντιμικροβιακών σε ζώα και τη μικροβιακή αντοχή ως ζωονοσογόνο παράγοντα, καθώς και μια έκθεση από κοινού με την επιστημονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία.
Όσον αφορά τα στοιχεία για τους ανθεκτικούς παθογόνους μικροοργανισμούς στη ζωική παραγωγή, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν τις ζωοανθρωπονόσους και τους ζωονοσογόνους παράγοντες στις ζωοτροφές, τα τρόφιμα και τα ζώα καθώς και τη μικροβιακή αντοχή στα ζωονοσογόνα βακτηρίδια και τα βακτηρίδια δείκτες(2). Τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλλουν κάθε χρόνο τα στοιχεία σχετικά με την τακτική παρακολούθηση. Η EFSA δημοσιοποιεί τα στοιχεία αυτά. Οι τελευταίες εκθέσεις βρίσκονται στον δικτυακό τόπο της EFSA(3). Επί του παρόντος, η παρακολούθηση καλύπτει τη σαλμονέλα, τι καμπυλοβακτήριο καθώς και τα βακτήρια δείκτες Escherichia coli και εντερόκοκκο που έχουν απομονωθεί σε ζώα και τρόφιμα.
Το 2008 υποβλήθηκαν στοιχεία από 22 κράτη μέλη. Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται για τους συνδυασμούς ζωικό είδος – βακτηρίδιο – αντιμικροβιακή ουσία. Γενικά, ο επιπολασμός της αντοχής είναι διαφορετικός στους διάφορους συνδυασμούς και στα διάφορα κράτη μέλη. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στις εκθέσεις της EFSA.
Η EFSA δημοσιοποίησε επίσης δύο εκθέσεις(4) σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας για τον ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη χρυσίζων σταφυλόκοκκος (MRSA) σε χοίρους, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2008 στην ΕΕ. Τα αποτελέσματα από τα διάφορα κράτη μέλη περιέχονται στις εκθέσεις της EFSA.
Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τόσο νομικά όσο και μη δεσμευτικά μέσα, υποστηριζόμενα από επιστημονικά στοιχεία, με σκοπό την αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων στη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων λόγω της ανάπτυξης μικροβιακής αντοχής σε βακτηρίδια στη ζωική παραγωγή. Οι συνέπειες των διαφόρων μέτρων και εναλλακτικών προτάσεων αξιολογούνται για κάθε περίπτωση.

(1)
Το έγγραφο βρίσκεται στις διευθύνσεις: www.efsa.eu, www.ema.eu και www.ecdc.eu
(2)
Οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων, για την τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 325 της 12.12.2003.
(3)
Η κοινοτική συνοπτική έκθεση σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή στα ζωονοσογόνα βακτηρίδια και τα βακτηρίδια δείκτες από ζώα και τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2008, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1658.htm; Η κοινοτική συνοπτική έκθεση σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή στα ζωονοσογόνα βακτηρίδια και τα βακτηρίδια δείκτες από ζώα και τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 2004-2007, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1309.htm
(4)
Ανάλυση της βασικής μελέτης για τον επιπολασμό του ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη χρυσίζων σταφυλόκοκκος (MRSA) σε εκμεταλλεύσεις με χοίρους αναπαραγωγής, στην ΕΕ, 2008 [1] - μέρος A: Εκτίμηση του επιπολασμού MRSA∙ Ανάλυση βασικής μελέτης για τον επιπολασμό του ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη χρυσίζων σταφυλόκοκκος (MRSA) σε εκμεταλλεύσεις με χοίρους αναπαραγωγής, στην ΕΕ, 2008 - μέρος Β: παράγοντες που συνδέονται με τη μόλυνση των εκμεταλλεύσεων με MRSA.