youtube twitter

Έξαρση ιού HIV-AIDS στην Ελλάδα

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Η μάστιγα του AIDS όχι μόνο παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα για τον κόσμο και την Ευρώπη, αλλά τελευταία παρουσιάζει ανησυχητική έξαρση. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την αρνητική τάση. Μάλιστα, εμφανίζει ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά.


Συγκεκριμένα, τον τελευταίο χρόνο παρατηρείται σοβαρή αύξηση των κρουσμάτων AIDS, με τις αρμόδιες αρχές να αποδίδουν την έξαρση του φαινομένου κυρίως στους χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών που μοιράζονται τις σύριγγες προσβλέποντας στα κοινωνικά επιδόματα που προβλέπονται για τους φορείς AIDS αλλά και στην παράνομη πορνεία.
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στο φως της δημοσιότητας το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων τη Δευτέρα 21.11.2011 τα κρούσματα εφέτος είναι αυξημένα κατά 53 % σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε ό,τι αφορά τους χρήστες η αύξηση ξεπερνά το 1 250 %. Οι αυξητικές τάσεις του ιού του HIV στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο συμπίπτουν, όχι τυχαία, με την κορύφωση της οικονομικής κρίσης στη χώρα. Δεδομένου ότι στις 26.10.2009 η Επιτροπή δημοσίευσε τη στρατηγική της για την καταπολέμηση του ιού για την περίοδο 2009-2013 και στην οποία αναφέρεται ρητώς ότι στόχοι της στρατηγικής είναι η μείωση της εξάπλωσης του ιού στην ΕΕ μέχρι το 2013, η διευκόλυνση της πρόσβασης σε προγράμματα θεραπείας, φροντίδας και υποστήριξης και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών που πάσχουν από τον ιό, ερωτάται η Επιτροπή:
— Σκοπεύει να αναλάβει πρωτοβουλία για έκτακτη κοινοτική χρηματοδότηση προκειμένου να διευρυνθούν τα διαθέσιμα εργαλεία για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε προγράμματα θεραπείας, φροντίδας και υποστήριξης των φορέων του ιού αλλά κυρίως σε επίπεδο πρόληψης για την αναχαίτιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού μέσω της χρήσης ναρκωτικών ουσιών;
— Διαθέτει αξιοποιήσιμα εργαλεία και πολιτικές για τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού, ιδίως εξαιτίας των ναρκωτικών ουσιών;

26 Ιανουαρίου 2012 E-011740/2011

Απάντηση του κ. Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής
Η διαχείριση και η παροχή υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης είναι τομέας που εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Συνεπώς, δεν υπάρχει νομική βάση για χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης εκ μέρους της ΕΕ για την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.
Ένας τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει έμμεσα στην αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της περίθαλψης είναι μέσω της έκδοσης συστάσεων και κατευθυντηρίων γραμμών που απορρέουν από τη δράση των οργανισμών της. Πρόσφατες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν την καθοδήγηση για τον έλεγχο του HIV από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ), τις κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο του HIV, της ιογενούς ηπατίτιδας και άλλων μολύνσεων σε χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) και την καθοδήγηση εκ μέρους του ΕΚΠΕΝ και του ΕΚΠΝΤ για την πρόληψη και τον έλεγχο των μεταδοτικών ασθενειών στα άτομα που κάνουν χρήση ενέσιμων ναρκωτικών. Αυτά τα τεχνικά έγγραφα αποσκοπούν στην προαγωγή της υιοθέτησης και της αποτελεσματικότητας των δοκιμών για τον HIV και τις συναφείς μολύνσεις στην Ευρώπη, έτσι ώστε να μπορέσει να μειωθεί ο αριθμός των νέων κρουσμάτων.
Η ταχεία αξιολόγηση του κινδύνου όσον αφορά τους χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών στην Ελλάδα, που διεξάχθηκε το φθινόπωρο του 2011 κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, θα συμβάλει περαιτέρω στην υλοποίηση των μέτρων στην Ελλάδα.
Εναπόκειται, ωστόσο, στις εθνικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη να υλοποιήσουν τις συμφωνηθείσες κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις, π.χ. για τον έλεγχο ή τη θεραπεία του HIV.