youtube twitter

Εμπλοκή Κοσοβάρου ηγέτη σε εγκληματική οργάνωση

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς το Συμβούλιο Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Όπως προκύπτει από έκθεση του ΝΑΤΟ, η οποία δημοσιοποιήθηκε από διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, ο πρωθυπουργός του Κόσοβο Χασίµ Θάτσι εμφανίζεται ως το «μεγαλύτερο ψάρι» του οργανωμένου εγκλήματος στο Κόσοβο την εποχή που ήταν ηγέτης του UCK.

Συγκεκριμένα, από την έκθεση του ΝΑΤΟ, η οποία χαρακτηρίζεται «απόρρητη», προκύπτει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υπόλοιπες συμμαχικές δυνάμεις ήταν εν γνώσει της εγκληματικής δραστηριότητας του κοσοβάρου ηγέτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημοσιοποίηση της εν λόγω έκθεσης συμπίπτει χρονικά µε την πρόσφατη έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης, και συγκεκριμένα του ελβετού εισηγητή Ντικ Μάρτι, η οποία επίσης εμφανίζει τον νυν ηγέτη του Κόσοβο ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης όπλων, ναρκωτικών και ανθρωπίνων οργάνων, ενώ εμπλέκει στις δραστηριότητες αυτές και άλλους στενούς πολιτικούς του συμμάχους.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ερωτάται το Συμβούλιο:
— Είναι εν γνώσει της συγκεκριμένης έκθεσης του ΝΑΤΟ και πώς σχολιάζει τα πορίσματα της έκθεσης του Συμβουλίου της Ευρώπης;
— Είναι σε θέση να δεσμευτεί ότι κανένα κράτος μέλος της Ένωσης, το οποίο ανήκει και στο ΝΑΤΟ, δεν ήταν ενήμερο για τις συγκεκριμένες αυτές κατηγορίες;
— Σκοπεύει, με τα μέσα που διαθέτει, να ερευνήσει το βάσιμο των φοβερών αυτών κατηγοριών, οι οποίες μάλιστα προέρχονται από διεθνείς οργανισμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης; Σε περίπτωση που επαληθευτούν οι εν λόγω κατηγορίες σε τι δράσεις δεσμεύεται ότι θα προβεί και τι αντίκτυπο αυτό θα έχει στις σχέσεις ΕΕ-Κοσόβου;

10 Μαΐου 2011 E-000889/2011

Απάντηση
Το Συμβούλιο δεν είναι αρμόδιο να σχολιάζει άρθρα που δημοσιεύονται στον τύπο ή εμπιστευτικά έγγραφα που εκπονούνται από άλλο οργανισμό.
Στα συμπεράσματά του της 14ης Δεκεμβρίου 2010 για τη διαδικασία διεύρυνσης/σταθεροποίησης και σύνδεσης, το Συμβούλιο τονίζει ότι παραμένουν μείζονες προκλήσεις στο Κοσσυφοπέδιο. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται το κράτος δικαίου, η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, η διαφθορά, το ξέπλυμα χρημάτων, η μετανάστευση, το άσυλο, η διασφάλιση της ελευθερίας έκφρασης, η προστασία και ένταξη των Σέρβων και άλλων μειονοτήτων, καθώς και η ενίσχυση του διαλόγου και της συμφιλίωσης μεταξύ των κοινοτήτων. Επιπλέον, το Συμβούλιο ενεθάρρυνε το Κοσσυφοπέδιο να εξακολουθήσει να συνεργάζεται με την Αποστολή της ΕΕ για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX Kosovo) και να εξασφαλίζει την υποστήριξη των εργασιών της EULEX Kosovo.
Όσον αφορά την έκθεση(1) του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Συμβούλιο λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις κατηγορίες περί εγκλημάτων πολέμου οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτήν και προσβλέπει στην πλήρη διερεύνησή τους από τις αρμόδιες διωκτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της EULEX Kosovo.
Ως αρχικό τεχνικό βήμα, οι εισαγγελείς EULEX έχουν αρχίσει προκαταρκτική έρευνα για τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης. H EULEX κάλεσε όλους τους σχετικούς οργανισμούς και άτομα, περιλαμβανομένου του κ. Dick Marty, εισηγητή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ζήτημα αυτό, να παρουσιάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτουν σχετικά με τις σοβαρές αυτές κατηγορίες. Κάθε αποδεικτικό στοιχείο εγκληματικής δραστηριότητας θα εξεταστεί σύμφωνα με τη νομική διαδικασία, της οποίας η έκβαση και οι συνέπειες δεν μπορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων.

(1)
Απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ατόμων και παράνομο εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων στο Κοσσυφοπέδιο, Έκθεση, Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εισηγητής: κ. Dick Μarty, Ελβετία, Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, έγγρ. 12462.