youtube twitter

Διοικητική Διάρθρωση στην Ελλάδα-Σχέδιο Καλλικράτης

Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Με το νόμο «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», που ψηφίστηκε πρόσφατα στο ελληνικό κοινοβούλιο, επέρχονται ουσιαστικές αλλαγές στη διοικητική διάρθρωση της χώρας οι οποίες ανατρέπουν την ισχύουσα ταυτοποίηση των διοικητικών επιπέδων σύμφωνα με την ονοματολογία «εδαφικών στατιστικών μονάδων» (NUTS) και δημιουργούν υποχρέωση ανακοίνωσής τους στην Επιτροπή.


Δεδομένου ότι η τροποποίηση της περιφερειακής διάρθρωσης και οι συνακόλουθες αλλαγές της ονοματολογίας NUTS οφείλουν να έχουν γίνει αποδεκτές από την Επιτροπή ένα χρόνο πριν τη χρήση τους από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον προσδιορισμό των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών 2014-2020, οι οποίες ήδη συζητούνται,
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά με τη νέα διοικητική διάρθρωση της χώρας; Θεωρεί η Επιτροπή ότι η νέα αυτή διοικητική διάρθρωση είναι ήσσονος σημασίας ή ουσιαστική;
2. Ποιες εδαφικές μονάδες πρόκειται να ταυτοποιηθούν ως NUTS II και ποιες ως NUTS III;
3. Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για να ταυτοποιηθούν οι γενικές διοικήσεις ή οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις ως επίπεδο NUTS II; Ποια είναι η άποψη των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την εκπλήρωση των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού για το κάθε ένα από τα ανωτέρω επίπεδα;
4. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ώστε οι προαναφερόμενες αλλαγές στη διοικητική διάρθρωση της χώρας να ληφθούν υπόψη για ην κατανομή των κοινοτικών πόρων στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών 2014-2020;

2 Αυγούστου 2010 E-4465/2010

Απάντηση του κ. Rehn εξ ονόματος της Επιτροπής
1) Το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS)(1) ορίζει ότι τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε αλλαγή που επέρχεται στις διοικητικές μονάδες, στο βαθμό που μπορεί να επηρεάσει την ονοματολογία NUTS, όπως περιέχεται στο παράρτημα Ι, ή το περιεχόμενο των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ.
Στο πλαίσιο του γύρου αναθεώρησης της NUTS 2010, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος ενημέρωσε τη Eurostat ότι δεν υπήρχαν προτάσεις για τροποποιήσεις. Το Πρόγραμμα Καλλικράτης(2) , που θα αρχίσει να ισχύσει την 1η Ιανουαρίου 2011, δεν θα επηρεάσει την περιφερειακή κατανομή της Ελλάδας όσον αφορά την ταξινόμηση NUTS
2) Η περιφερειακή κατανομή της Ελλάδας όσον αφορά την ταξινόμηση NUTS εξακολουθεί να ισχύει.
3) Το άρθρο 3 του προαναφερόμενου κανονισμού προσδιορίζει τα κριτήρια ταξινόμησης για τις περιφέρειες NUTS.
Σύμφωνα με τις διατάξεις, οι υφιστάμενες διοικητικές μονάδες στην Ελλάδα αποτέλεσαν το πρώτο κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε για τον ορισμό των περιφερειών NUTS. «Περιφέρειες» είναι οι ελληνικές διοικητικές μονάδες που ταξινομήθηκαν σε επίπεδο NUTS 2. Το μέσο μέγεθος αυτής της τάξης διοικητικών μονάδων είναι μεταξύ των ορίων πληθυσμού των 800 000 και των 3 εκατομμυρίων κατοίκων.
Οι περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 και του επιπέδου NUTS 3 στην Ελλάδα συμμορφώνονται πλήρως με διατάξεις του άρθρου 3 του προαναφερόμενου κανονισμού.
4) Οι αλλαγές στην ταξινόμηση NUTS θα αρχίσουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2012 όσον αφορά τη διαβίβαση νέων στατιστικών στοιχείων στη Eurostat. Η Επιτροπή αναμένει ότι οι περιφερειακοί δείκτες σε επίπεδο NUTS 2, ιδίως το περιφερειακό κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συζήτηση για τις δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2014-2020. Η πρώτη υποβολή στοιχείων για το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ βάσει της νέας ταξινόμησης NUTS θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2012 και η δημοσίευση τον Φεβρουάριο του 2013. Η Επιτροπή αναμένει ότι η συζήτηση σχετικά με τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές πρέπει κατ' αρχήν να ολοκληρωθεί μέχρι τότε. Επομένως, είναι πιθανό κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και διαπραγμάτευσης να ληφθούν υπόψη μόνο τα αριθμητικά στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σχετικά με τις σημερινές περιφέρειες NUTS (ταξινόμηση με ισχύ από 1/1/2008).

(1)
ΕΕ L 154 της 21.06.2003.
(2)
ΦΕΚ αριθ. φύλλου 87, 7 Ιουνίου 2010 (νόμος 3852).