youtube twitter

Βία κατά των γυναικών στο Αφγανιστάν

Τετάρτη, 09 Ιανουαρίου 2013

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Στις 11 Δεκεμβρίου 2012, η Αποστολή βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA) δημοσίευσε έκθεση με τίτλο «Still a Long Way to Go: Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan (EVAW)» που πραγματεύεται το επίπεδο εφαρμογής του νόμου σχετικά με την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών στο Αφγανιστάν.

Παρά το γεγονός ότι το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ψηφίστηκε το 2009, τα αποτελέσματα σε αυτό τον τομέα παραμένουν απογοητευτικά. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι πρακτικά ελάχιστη και οι υποθέσεις βίας που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δεν αποτελούν, σύμφωνα με την έκθεση, παρά ένα ελάχιστο ποσοστό των συνολικών περιστατικών.
Οι πολιτιστικοί περιορισμοί, οι αντιφατικές πρακτικές της αστυνομίας και η παραπομπή της εκδίκασης των υποθέσεων αυτών σε τοπικά φυλετικά συμβούλια αποτελούν τροχοπέδη για τη χρηστή εφαρμογή του νόμου EVAW. Πολλές φορές, μάλιστα, οι γυναίκες που είναι θύματα βίας δέχονται απειλές κατά της ζωής τους, ενώ συμβαίνει ορισμένες γυναίκες να καταδικάζονται άδικα για εγκατάλειψη του συζύγου τους, ακόμα και αν η εγκατάλειψη είναι άμεσο αποτέλεσμα της κακοποίησής τους από αυτούς.
Η έκθεση αυτή δημοσιεύτηκε υπό το φως των πολυάριθμων πρόσφατων περιστατικών βίας κατά γυναικών και μάλιστα μία μέρα μετά τον θάνατο της Νατζία Σεντίκι, προϊσταμένης για τις γυναικείες υποθέσεις στην επαρχία Λαγκμάν του ανατολικού Αφγανιστάν. Η Σεντίκι εκτελούσε καθήκοντα προϊσταμένης, καθώς πριν από 5 μήνες είχε δολοφονηθεί και η προκάτοχός της, Χανίφα Σάφι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα κρούσματα κακοποίησης των γυναικών έχουν αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο.
Στο πλαίσιο αυτό ερωτάται η Επιτροπή:
— Προτίθεται να αναλάβει άμεσα ουσιαστικές δράσεις για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών στο Αφγανιστάν;
— Σκοπεύει να παράσχει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του νόμου EVAW σε επαρχιακά δικαστήρια, να αυξήσει την ενίσχυση της προς κέντρα και καταφύγια που βοηθούν τις κακοποιημένες γυναίκες ή να χρησιμοποιήσει τους χρηματοδοτικούς της μηχανισμούς προκειμένου να ασκήσει πίεση στις αρχές του Αφγανιστάν με στόχο την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας EVAW;

19 Φεβρουαρίου 2013

Απάντηση της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου Ashton εξ ονόματος της Επιτροπής
Η ΕΕ καταδίκασε δριμύτατα τη δολοφονία των αγωνιστριών για τα δικαιώματα των γυναικών Nadia Seddiqi και Hanifa Safi. Η κυβέρνηση του Αφγανιστάν και η διεθνής κοινότητα έχουν καταστήσει σαφές ότι η πρόοδος στο Αφγανιστάν πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό του Συντάγματος του Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεών του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και, ιδίως, για τα δικαιώματα των γυναικών. Στο πλαίσιο αμοιβαίας ευθύνης του Τόκιο καθορίζονται διεξοδικά οι δεσμεύσεις αναφορικά με το θέμα αυτό. Ενώ εναπόκειται στις αρχές του Αφγανιστάν να φροντίζουν για την ασφάλεια των υπηκόων τους, η ΕΕ υποστηρίζει το πλαίσιο που παρέχει τις δυνατότητες για να επιτελείται το έργο αυτό: αστυνόμευση, διοίκηση των τομέων της αστυνομίας και της δικαιοσύνης και διακυβέρνηση εν γένει. Η ΕΕ πιέζει τις αφγανικές αρχές να εφαρμόσουν πλήρως τις δεσμεύσεις του Τόκιο.
Η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητες υποστήριξης μέσω διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ)(1) καθώς και μέσω του UNDP(2). Στις δραστηριότητες αυτές συμπεριλαμβάνονται η παροχή νομικής συνδρομής, η στέγαση, η παροχή συμβουλών και η διαμεσολάβηση για τις γυναίκες και τα κορίτσια που είναι θύματα οικογενειακής βίας· η προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών μέσω τοπικών δομών της κοινωνίας των πολιτών· η οικοδόμηση μηχανισμών παροχής ικανοτήτων και οι δραστηριότητες τόνωσης της ευαισθητοποίησης που προορίζονται για τους δικαστικούς υπαλλήλους και τους ενδιαφερόμενους πρωταγωνιστές στις κοινότητες· η προσφορά της δυνατότητας στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και στις τοπικές κοινότητες σε επαρχιακό επίπεδο να λάβουν μέτρα έμπρακτης παρακολούθησης του EVAW(3) και του UNSCR(4) 1325· η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων τοπικής εφαρμογής στον τομέα των μέσων ενημέρωσης σε 15 επαρχίες.
Η αστυνομική αποστολή της ΕΕ, η EUPOL AFGHANISTAN, συνεργάζεται με το UNDP για την παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές σε θέματα EVAW και εξακολουθεί να προωθεί την εκστρατεία ευαισθητοποίησης μεγάλης απήχησης μαζί, μεταξύ άλλων, με την IOM(5) και το UNFPA(6). Έχει επίσης υποστηρίξει τις Μονάδες Επίλυσης Οικογενειακών Προβλημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω προγραμμάτων κατάρτισης στις τεχνικές διεξαγωγής ποινικών ερευνών και τις τεχνικές συνεντεύξεων που απευθύνονται σε γυναίκες και παιδιά.

(1)
ΜΚΟ = Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
(2)
UNDP = Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη.
(3)
EVAW = Νόμος περί εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών.
(4)
UNSCR = Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
(5)
IOM = Διεθνής Οργάνωση Μετανάστευσης.
(6)
UNFPA = Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών τον Πληθυσμό.