youtube twitter

Αριθμός έκτακτης ανάγκης 112-μη εφαρμογή ψηφίσματος

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 115 του Κανονισμού

ΕΡ: Στις 5 Ιουλίου 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την καθολική υπηρεσία και τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 (P7_TA(2011)0306). Στο ψήφισμα αυτό υπογραμμιζόταν η ανάγκη να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την εφαρμογή και προώθηση του πανευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 και ζητείτο από την Επιτροπή να λάβει μια σειρά ειδικών μέτρων σύμφωνα με την οδηγία 2009/136/ΕΚ.


Τα αποτελέσματα όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/136/ΕΚ της Επιτροπής είναι μέχρι στιγμής ανεπαρκή. Για παράδειγμα, δεν έχουν οριστεί κριτήρια ακρίβειας ή αξιοπιστίας όσον αφορά τον εντοπισμό του καλούντος όπως απαιτείται από το άρθρο 26 παράγραφος 5 της οδηγίας 2009/136/ΕΚ. Επιπλέον, παρά το χαμηλό και στάσιμο ποσοστό ενημέρωσης σχετικά με τον αριθμό κλήσης 112 (μόνο το 27% των πολιτών της ΕΕ γνωρίζουν την ύπαρξή του), δεν έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του θέματος της ελλιπούς ενημέρωσης των πολιτών μας. Εκτός αυτού, μεγάλο μέρος ατόμων με αναπηρία εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση στον αριθμό κλήσης 112 , παρόλο που είχε ζητηθεί να εξασφαλιστεί η προσιτότητά του στην οδηγία 2009/136/ΕΚ, το ψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2011 και τη γραπτή δήλωση 0035/2011 της 12ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την ανάγκη ευπρόσιτων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στον αριθμό 112.
Στο πλαίσιο του αιτήματος που εξέφρασε το Κοινοβούλιο στο προαναφερθέν ψήφισμά του, πότε προτίθεται η Επιτροπή να χορηγήσει στο Κοινοβούλιο λεπτομερές σχέδιο δράσης (συμπεριλαμβανομένων των πόρων και του χρονοδιαγράμματος);
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί στα εξής:
- στην εποικοδομητική ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τον αριθμό κλήσης 112 και τα μέτρα στήριξης προς τα κράτη μέλη για σκοπούς διαφήμισης και για εκστρατείες ευαισθητοποίησης (άρθρο 26 παράγραφος 6),
- στην ανάπτυξη υποχρεωτικών κριτηρίων ακρίβειας και αξιοπιστίας ώστε να παρέχονται στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος (άρθρο 26 παράγραφοι 5 και 7),
- στον καθορισμό ουσιαστικών απαιτήσεων αξιοπιστίας και ποιότητας, καθώς και κυρίων δεικτών επιδόσεων (ΚΔΕ) για ολόκληρη την αλυσίδα της υπηρεσίας 112 (ψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2011),
- στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην υπηρεσία 112 με τη χρήση τεχνολογιών επόμενης γενιάς (άρθρο 26 παράγραφος 4 και ψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2011),
- στην εφαρμογή ενός «αντίστροφου συστήματος 112» για την ειδοποίηση των πολιτών σε περίπτωση επικείμενων μειζόνων περιστατικών (ψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2011).
ΑΠ:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20130704&secondRef=ITEM-010&language=EL