youtube twitter

Ευρωπαϊκός οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

Τετάρτη, 01 Φεβρουαρίου 2012

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη αξιοπιστία, διαφάνεια και ανεξαρτησία των οργανισμών αξιολόγησης, η Επιτροπή εξέφρασε τη βούληση να ενημερώσει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, προτείνοντας στις 15 Νοεμβρίου 2011 την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπερβολική εμπιστοσύνη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.


Στόχος είναι επίσης η διασφάλιση ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης δεν τελούν υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, για την εγγύηση της απόλυτης αμεροληψίας των αξιολογήσεων που διεξάγονται, εγγύηση που έχει καταστεί απαραίτητη κυρίως ενόψει της σοβαρής οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης.
Είναι επίσης σκόπιμο να οριστούν κανόνες ασυμβατότητας ανάμεσα στη δραστηριότητα παροχής συμβουλών υπέρ τραπεζών, αμοιβαίων κεφαλαίων και/ή άλλων χρηματοδοτικών εταιρειών, αφενός, και την αποτίμηση των αξιολογήσεων δημόσιων φορέων αφετέρου.
Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε με το ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας να εξεταστεί και να αξιολογηθεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Διάκειται ευνοϊκά στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας;
2. Συντάσσεται μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία του εν λόγω οργανισμού, όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

26 Μαρτίου 2012
Κοινή απάντηση του κ. Barnier εξ ονόματος της Επιτροπής
Γραπτές ερωτήσεις : E-001195/12 , E-001558/12
Μια πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού που διέπει τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (ΟΑΠΙ ΙΙΙ) εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 15 Νοεμβρίου 2011. Πρόκειται για την τρίτη συνιστώσα ενός φιλόδοξου ρυθμιστικού πλαισίου για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Η πρόταση περιλαμβάνει εκτεταμένες τροποποιήσεις του ισχύοντος κανονισμού για τους φορείς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Οι κυριότερες πρωτοβουλίες είναι οι εξής: λιγότερη στήριξη των επενδυτών στα συμπεράσματα των αξιολογήσεων· διαφανέστερη και έγκαιρη διαδικασία αξιολογήσεων του δημόσιου χρέους· αύξηση της ποικιλομορφίας και ενίσχυση της ανεξαρτησίας των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας· μεγαλύτερη διαφάνεια και συγκρισιμότητα των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας· αστική ευθύνη των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.
Η δημιουργία ενός νέου, ανεξάρτητου οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ήταν μία από τις επιλογές που περιγράφονται στο έγγραφο διαβούλευσης των υπηρεσιών της Επιτροπής της 5ης Νοεμβρίου 2010, το οποίο συζητήθηκε επίσης με τους ενδιαφερόμενους σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στις 6 Ιουλίου 2011. Η Επιτροπή εκτίμησε τη σκοπιμότητα της σύστασης ενός νέου, ανεξάρτητου ευρωπαϊκού φορέα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και ανεξάρτητων ευρωπαϊκών οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (ΟΑΠΙ) στην εκτίμηση του αντικτύπου που συνοδεύει την τελευταία νομοθετική της πρόταση. Από τη σχετική ανάλυση προέκυψε ότι η σύσταση ενός οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας με δημόσια χρήματα, ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο μοντέλο της, θα ήταν δαπανηρή (υπολογίστηκε σε 300-500 εκατ. ευρώ περίπου για μία περίοδο 5 ετών) και θα μπορούσε να εγείρει ανησυχίες όσον αφορά την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία του ΟΑΠΙ.
Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή αποφάσισε να μην προωθήσει περαιτέρω την ιδέα αυτή σε αυτό το στάδιο. Ωστόσο, η Επιτροπή είναι υπέρ της και χαιρετίζει οποιαδήποτε ιδιωτική πρωτοβουλία για τη σύσταση ευρωπαϊκού φορέα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.
Η Επιτροπή λαμβάνει επίσης μέτρα για την προώθηση της ποικιλότητας στην αγορά των φορέων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και της ανεξαρτησίας των ΟΑΠΙ, προτείνοντας, μεταξύ άλλων μέτρων, την υποχρεωτική εναλλαγή των ΟΑΠΙ ανά τακτά χρονικά διαστήματα.