youtube twitter

Συζητήσεις για την Τουρκία

Τετάρτη, 06 Οκτωβρίου 1999

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κ. Επίτροπε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ένταση, η ανασφάλεια και η αστάθεια είναι εχθροί της εξέλιξης και της ευημερίας. Εμείς ως Έλληνες επιδιώκουμε την παγίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Είναι λοιπόν προφανές ότι θα θεωρήσουμε θετική εξέλιξη την περαιτέρω προσέγγιση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλω να τονίσω προς άρσιν πάσης παρεξηγήσεως ότι η προσέγγιση Ελλάδος και Τουρκίας, παρά την ιστορική αντιπαλότητα και τις υφιστάμενες διαφορές, αποτελεί εκ των πραγμάτων έναν από τους σημαντικότερους άξονες αναφοράς της εθνικής μας εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας.

Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, όμως, είναι ζήτημα υψηλού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας. Η θετική εξέλιξη εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη συγκεκριμένη χώρα. Εφόσον η Τουρκία συμμεριστεί, μαζί με τα προνόμια και τις υποχρεώσεις που δεσμεύουν όλα ανεξαιρέτως τα κράτη που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εφόσον ακολουθήσει με συνέπεια τις προϋποθέσεις και τα χρονοδιαγράμματα που απορρέουν από τις κοινές αποφάσεις της Κοπεγχάγης και του Λουξεμβούργου, τότε θα μπορούσαν να ευοδωθούν οι ευρωπαϊκοί της στόχοι. Είναι λυπηρό ότι η εσωτερική και η διεθνής συμπεριφορά της Τουρκίας παραμένει μακριά από τις ευρωπαϊκές σταθερές. Στους τομείς του εκδημοκρατισμού και του σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων το έλλειμμα είναι σημαντικό. Στο διεθνές σύστημα η Τουρκία χαρακτηρίζεται από αρνητική σταθερότητα, εμμένοντας σε δράσεις που διευκολύνουν παρά αποτρέπουν την αποσταθεροποίηση του τοπικού γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

Η διεθνής νομιμότητα δεν εξυπηρετείται από την απειλή χρήσης βίας, τον πολιτικό εκβιασμό κυρίαρχων κρατών, την αμφισβήτηση συνόρων και δεσμεύσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και γενικά από την προκλητική στάση στη διεθνή ζωή.

Ιδιαίτερα η στάση της Τουρκίας στο κυπριακό πρόβλημα αποδεικνύει ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει, παρά τη στρεβλή εικόνα που αναπαράγει ο διεθνής τύπος λόγω των καταστροφικών σεισμών. Η Τουρκία θέλει να προσεγγίσει την Ένωση, αλλά θέλει να το κάνει χωρίς να αλλάξει τίποτα στο εσωτερικό και στη συμπεριφορά της. Μπορεί αυτό να γίνει χωρίς η Τουρκία να σέβεται τη διεθνή νομιμότητα; Θεωρώ αυτονόητο, κυρίες και κύριοι, ότι δεν μπορούν να δικαιολογηθούν επιλεκτικές διαφοροποιήσεις, συμπεριφορές και εκπτώσεις αρχών και κανόνων σε ό,τι αφορά στο κοινοτικό κατεστημένο. Κάτι τέτοιο θα ήταν άδικο για τις άλλες υποψήφιες χώρες και θα δημιουργούσε δυσάρεστο προηγούμενο στο πλαίσιο της διευρύνσης, και της σημερινής και της μελλοντικής·

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+19991006+ITEM-001+DOC+XML+V0//EL&language=EL (Πλήρης Συζήτηση)