youtube twitter

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Φινλανδικής Προεδρίας

Τετάρτη, 21 Ιουλίου 1999

Κύριε Πρόεδρε, το πρόγραμμα της Προεδρίας, όπως παρουσιάστηκε, πραγματικά φαίνεται να είναι θετικό, αν και δεν απέχει πολύ από αντίστοιχα προγράμματα άλλων προεδριών. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει η ουσιαστική πολιτική βούληση στο σύνολο της Ευρώπης να επιταχυνθεί η εξέλιξή της. Φυσικά, είναι θετικό ότι περιέχει και την βούληση να προωθηθεί ως μακροπρόθεσμος στόχος η διακυβερνητική διάσκεψη που θα θέσει τα θεσμικά θέματα, όπου θα πρέπει να επιτευχθεί όμως η διατήρηση των ισορροπιών, θέμα για το οποίο δεν ελέχηι τίποτα.

Φυσικά, είναι επείγουσα η ανοικοδόμηση του Κοσσυφοπεδίου, η παρέμβαση στα δυτικά Βαλκάνια, το θέμα όμως είναι: έχουμε αναγνωρίσει τα λάθη του παρελθόντος; Έχω την αίσθηση ότι η παρέμβαση της Ευρώπης στα Βαλκάνια παρέμεινε στο επίπεδο της παρέμβασης και της επένδυσης στα πρόσωπα και όχι στους θεσμούς. Αν δεν αναγνωρίσουμε τα λάθη του παρελθόντος, νομίζω δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον, και πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά το θέμα από εδώ και πέρα είναι αν μπορούμε χωρίς τη χρήση όπλων να ρυθμίσουμε τα ζητήματα που έχουν σχέση με τις δημοκρατικές εξελίξεις. Και αυτό είναι που έχει σημασία.

Ετέθη το θέμα της έδρας και της Θεσσαλονίκης. Εγώ θα ήθελα να πω ότι η λύση μπορεί να είναι απλή και εύκολη, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή ότι μιλάμε για παρέμβαση της Ευρώπης. Και όταν υπάρχει μια γειτονική χώρα – και το ίδιο θα συνέβαινε αν τα προβλήματα, κ. Επίτροπε, ήσαν στην Ουγγαρία και θα έπρεπε να υπάρχει κάτι στη διπλανή Αυστρία για την αντίστοιχη παρέμβαση – το θέμα είναι αν αυτό μπορεί και πρέπει να ωφελήσει και αν οι χώρες που είναι γειτονικές εκεί όπου υπάρχουν προβλήματα πραγματικά μπορούν να δώσουν την εμπειρία τους για το τί συμβαίνει στην περιοχή. Έτσι πρέπει να εξεταστεί το θέμα αυτό, δηλαδή και με πολιτικό και με πρακτικό και με επιχειρησιακό τρόπο.

Η πολιτική ασφάλειας στην οποία αναφέρθηκε η Πρόεδρος είναι, νομίζω, ένα από τα σημαντικότερα θέματα. Το θέμα είναι και πάλι η πολιτική βούληση. Έχουμε αποφασίσει να μειώσουμε την απόσταση ανάμεσα στις μεγαλόστομες διακηρύξεις και την επιχειρησιακή δυνατότητα; Βεβαίως θα χρησιμοποιηθούν όλοι οι οργανισμοί. Έχουμε μια πορεία που μας αποδεικνύει ότι όπου χρησιμοποιήθηκαν πολλοί διεθνείς οργανισμοί είχαμε αποτελέσματα. Η αναφορά στις ελευθερίες και στον χώρο ασφάλειας έχει τεράστια σημασία. Κυρία Πρόεδρε, θα γίνει το Συμβούλιο του Tampere. Πρέπει να αποφασίσουμε να πολεμήσουμε τα ναρκωτικά, το οργανωμένο έγκλημα, την έλλειψη ασφάλειας των πολιτών. να επενδύσουμε στην προστασία των πολιτών και όχι να συμβιβαστούμε με αυτή την αθέατη πλευρά που συνιστά τη σχέση μεταξύ τρομοκρατίας, εμπορίας όπλων, οργανωμένου εγκλήματος, εμπορίας πυρηνικών υλικών. Η πολιτική μας γενικότερα πρέπει να είναι όχι ο συμβιβασμός με καθεστηκυίες καταστάσεις, αλλά ο πόλεμος εναντίον τους. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε την προστασία των πολιτών.

Η παραίτηση της Επιτροπής δείχνει ότι δεν χρειάζονται μόνο θεσμοί, αλλά και μηχανισμοί ελέγχου και κοινή βούληση για να δώσουμε τον ρόλο που της αξίζει στην Ευρωπαïκή Επιτροπή, αλλά και να κλείσουμε το δημοκρατικό έλλειμμα, το οποίο εγώ δεν βλέπω ως έλλειμμα που έχει σχέση με τον ρόλο του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου, αλλά το βλέπω και στη σχέση του ίδιου του Συμβουλίου με την Επιτροπή. Πρέπει να επανέλθουμε στις βασικές αρχές που θέλουν έναν πραγματικό συντονισμό των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών. Πρέπει να διευρύνουμε την κοινωνική μας παρέμβαση, κυρία Πρόεδρε. Δεν αρκούν οι κατευθυντήριες γραμμές. Φοβούμαι ότι τα προβλήματα τρέχουν γρηγορότερα από εμάς και ο τρόπος που προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε έχει αρκετή γραφειοκρατία.

Θέλω βεβαίως να συγχαρώ την φινλανδική Προεδρία για το φιλόδοξο πρόγραμμα. Ξέρουμε ότι η φινλανδική Προεδρία θα κάνει ό, τι μπορεί. Το θέμα είναι αν το σύνολο του Συμβουλίου είναι αποφασισμένο και αν όλοι εμείς είμαστε αποφασισμένοι, σε μια σκληρή εποχή μεγάλου ανταγωνισμού και παγκοσμιοποίησης, που την θεωρούμε ως πρόκληση και θέλουμε πραγματικά να ανταποκριθούμε σ'αυτή, να δώσουμε απάντηση στα προβλήματα όλων, δηλαδή και στην ανάπτυξη και στον Τρίτο Κόσμο, που πραγματικά έχει ανάγκη από τη στήριξη της Ευρώπης, αλλά και να επιταχύνουμε την διεύρυνση, όπου χωρίς αύξηση των ιδίων πόρων, κυρία Πρόεδρε, διεύρυνση δεν μπορεί ουσιαστικά να γίνει.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+19990721+ITEM-006+DOC+XML+V0//EL&language=EL (Πλήρης Συζήτηση)