youtube twitter

Απαραίτητη η συμβολή όλων όσοι μπορούν να βοηθήσουν

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

[ Πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της κυρίας Μ. Γιαννάκου όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Εξπρές" της 15ης Ιανουαρίου 2013 ]

1) Ποιες δραστηριότητες έχετε, έως τώρα, αναπτύξει, προκειμένου να βοηθήσετε την Ελλάδα στην τόσο κρίσιμη αυτή περίοδο;

Η ιστορική συγκυρία είναι εξαιρετικά σοβαρή, καθώς εκτελούμε τα καθήκοντα αντιπροσώπευσης σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης για την Ευρώπη και διεθνώς. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα διέρχεται τη σοβαρότερη δημοσιονομική κρίση της Μεταπολίτευσης με σοβαρές συνέπειες στην απασχόληση, το εισόδημα και τις γενικότερες προοπτικές των πολιτών.


Στη δύσκολη αυτή συγκυρία η κοινοβουλευτική μας στρατηγική θέτει στο επίκεντρο την οικονομική κρίση - και τις πολλαπλές πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές διαστάσεις της -, υποστηρίζοντας τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης μέσω ισχυρών θεσμών αμοιβαίου ελέγχου σε επίπεδο Ένωσης και κρατών-μελών, ώστε να εξασφαλιστούν οι συνθήκες για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης και στη χώρα μας.
Σε επίπεδο επικοινωνίας ώστε ν' αντιληφθούν οι συνάδελφοί μας όλων των εθνικοτήτων, αλλά και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κατάσταση στην Ελλάδα και να μεταφέρουν προς τις χώρες τους την πραγματικότητα προκειμένου να υποχωρήσει το αρνητικό κλίμα για εμάς, προσωπικά έχω εξαντλήσει όλες τις προσπάθειες και νομίζω με αρκετή επιτυχία .
Το μήνυμα είναι αυτό που επισημάναμε στην κοινή δήλωσή μας με τους συναδέλφους Elmar Brok και Ιωάννη Κασουλίδη: «Στη σημερινή συγκυρία της οικονομικής κρίσης καλούμεθα όλοι να διατηρήσουμε το κεκτημένο της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της αμοιβαιότητας.»

2) Υπήρξε αποτέλεσμα;

Τα αποτελέσματα υπήρξαν θετικά όχι μόνο σε επίπεδο εικόνας αλλά και ουσίας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπηρξα μέλος της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μία βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013.
Πρόκειται για μία πραγματικά καινοτόμο πρωτοβουλία, η οποία θα μπορούσε να υιοθετηθεί και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις μίας επιτυχούς μεσοπρόθεσμης στρατηγικής. Σκοπός, μεταξύ άλλων, ήταν να προσδιορίσει τις πολιτικές προτεραιότητες του ΕΚ για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2013 – 2020, να εκτιμήσει τους χρηματοδοτικούς πόρους που απαιτούνται, καθώς και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τη χορήγησή τους και εν γένει, να αξιολογήσει το υφιστάμενο σύστημα δαπανών και να προτείνει βελτιώσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ συνολικά. Ακόμη, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σύνδεση με τους στόχους της νέας Στρατηγικής 2020.
Προσωπικά μετέχω ως τακτικό μέλος στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, καθώς και στην Υποεπιτροπή για την άμυνα και την ασφάλεια και σ' εκείνη για τ' ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και στο νέο οργανισμό που δημιουργήθηκε για την άμυνα και την ασφάλεια στην Ευρώπη μεταξύ Ε.Κ. και εθνικών κοινοβουλίων της Ένωσης. Επίσης, στην Επιτροπή Συνταγματικών και Θεσμικών Υποθέσεων, καθώς και στην αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και την αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Ρωσία.
Η συμμετοχή αυτή καθώς και η ιδιότητά μου ως επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στο Ε.Κ., μου επιτρέπουν επιπλέον να χρησιμοποιήσω τις επαφές και επικοινωνίες όχι μόνο για να εξηγήσω τις μεγάλες θυσίες στις οποίες υποβάλλεται ο ελληνικός λαός ώστε ν'ανταποκριθεί στα ευρωπαϊκά απαιτούμενα, αλλά και να εργαστώ έχοντας πάντα ως οδηγό τον στόχο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλεγγύης και κοινής δράσης που θα εξασφαλίζει ένα κοινωνικό μέλλον διαχείρισης για το μέλλον των Ευρωπαίων πολιτών.
Η δουλειά μας δεν προσελκύει δυστυχώς το ενδιαφέρον των ελληνικών media, αλλά είναι ουσιαστικότατη. Καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με συναδέλφους απ΄ όλα τα κράτη-μέλη και τους ιθύνοντες και το προσωπικό στα ευρωπαϊκά όργανα και προσπαθούμε να στηρίξουμε τις ελληνικές θέσεις. Μην ξεχνάτε ότι η χώρα αντιμετωπίζει μία πρωτόγνωρη καθίζηση της διεθνούς εικόνας της και η συμβολή όλων όσων μπορούν να βοηθήσουν στην ανάκαμψη είναι απαραίτητη.

3) Θεωρείτε πως αν το έργο σας γινόταν ευρέως γνωστό θα είχε καλύτερα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα είναι δεδομένα. Απλώς καλό είναι οι Έλληνες πολίτες να γνωρίζουν το έργο που επιτελείται από τους αντιπροσώπους που ψήφισαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το έργο των ευρωβουλευτών δεν είναι να βομβαρδίζουν την Επιτροπή και τους άλλους θεσμούς με ερωτήσεις, όπως νομίζουν ορισμένοι στην Ελλάδα. Ουσιαστικό έργο επιτυγχάνεται όμως όταν κτίζεις μία σχέση εμπιστοσύνης με τους συναδέλφους σου, όταν κατανοείς τα ειδικότερα εθνικά τους ζητήματα, αναζητάς έναν κοινό τόπο κατά τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή την ανάληψη των πρωτοβουλιών. Τότε μπορείς πράγματι να επιτύχεις μία ευνοϊκότερη μεταχείριση για τα προβλήματα που απασχολούν τη δική σου χώρα.

4) Ενεργήσατε μόνη ή συλλογικά ως Έλληνες στο Ευρωκοινοβούλιο, ως πολιτική ομάδα;

Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδεικνύουν εμπράκτως ότι αποτελούν μία δυναμική κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία προασπίζεται αποτελεσματικά την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τα εθνικά μας συμφέροντα και τις αξίες και αρχές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και πάντως όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές διακρίνονται από υψηλό αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος προς τη χώρα και σε πολλές περιπτώσεις διαμορφώνουμε κοινές αντιλήψεις.

5) Ποιά είναι η Ευρώπη που ονειρεύεστε;

Το όραμά μου για την Ευρώπη στηρίζεται στο ισχυρό κοινοτικό κεκτημένο πολιτικής συνεργασίας, ειρήνης, διασφάλισης των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων, συνοχής και αλληλεγγύης. Τα επιτεύγματα αυτά δεν πρέπει να τα θεωρήσουμε αυτονόητα, αλλά να τα μεταλαμπαδεύσουμε στις νέες γενιές, καθώς και να επιδιώξουμε ακόμη καλύτερα επίπεδα ευημερίας, υγείας και παιδείας για όλους τους Ευρωπαίους, και ιδιαιτέρως για τα ασθενέστερα στρώματα. Ακόμη, πρέπει να δούμε προσεκτικά ορισμένες διαστάσεις του διακυβερνητισμού. Για παράδειγμα, συχνά παρατηρούμε ότι τα διακυβερνητικά όργανα αδυνατούν να δώσουν ισχυρές πολιτικές κατευθύνσεις, ιδιαίτερα έναντι έκτακτων περιστάσεων. Το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί, να επανέλθουμε στην ισχυρή παρακαταθήκη σύνθεσης των εθνικών συμφερόντων, γιατί χρειαζόμαστε ισχυρές δομές διακυβέρνησης. Τέλος, η ΕΕ πρέπει να έχει ισχυρότερη επιρροή, δηλαδή μία ισχυρότερη εξωτερική πολιτική, σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, στον οποίο περιφερειακές δυνάμεις αποκτούν ολοένα μεγαλύτερα ερείσματα.

Συνέντευξη στην Μαρίνα Κουρμπέλα