youtube twitter

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ελληνική κρίση

Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ουσιαστικός τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να παρέμβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την κατεύθυνση της επίλυσης της ελληνικής κρίσης; Αν ναι, ποιος πιστεύετε ότι είναι αυτός;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως ο άμεσα εκλεγμένος φορέας αντιπροσώπευσης των πολιτών της ΕΕ, έχει ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κρίσης. Υπενθυμίζω πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήδη από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, έχει λόγο στη συνδιαμόρφωση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε συζητήσει επί μακρόν για τις αιτίες και κυρίως για τους τρόπους αντιμετώπισης της κρίσης στην ευρωζώνη, έχουμε προτείνει συγκεκριμένες δράσεις και έχουμε εγκρίνει τρόπους και μέσα χρηματοδότησης της Ελλάδος. Μπορώ να αναφέρω εντελώς ενδεικτικά το πιο πρόσφατο ψήφισμα του ΕΚ σχετικά με την έγκριση του μέσου επιμερισμού του κινδύνου, ενός χρηματοπιστωτικού εργαλείου-βοήθειας επιμερισμού της δανειοδότησης ανάμεσα στο κράτος που χρήζει βοήθειας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕτΕΠ. Παράλληλα, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την Ομάδα Δράσης (task force) για την Ελλάδα και έχουμε συμμετάσχει σε δημόσιες ακροάσεις στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο που αφορούν στη χώρα μας

Η σημερινή δυσχερής συγκυρία έχει θέσει το ΕΚ και τους ευρωβουλευτές του σε εγρήγορση και πάντως, μας έχει διδάξει ότι αυτό που εξασφαλίζει την κοινή πορεία και συνεργασία μέσα στην Ένωση είναι η κοινοτική μέθοδος εργασίας, η οποία εκφράζει τις αρχές επί των οποίων οικοδομήθηκε η ΕΕ, έναντι του διακυβερνητισμού του οποίου η επίδραση κατά την τελευταία δεκαετία υπήρξε άκρως αρνητική.

2. Ποιος είναι ο τομέας με τον οποίον έχετε ασχοληθεί κατ' εξοχήν στη διάρκεια της μέχρι σήμερα θητείας σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Ποιο πιστεύετε ότι είναι το έργο που έχει επιτελεστεί από το Ευρωκοινοβούλιο στο συγκεκριμένο πεδίο;

Η τρέχουσα θητεία μου στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι εκ των πραγμάτων μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή από πολλές απόψεις. Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, η κρίση της ευρωζώνης και η ελληνική κρίση χρέους αναμφισβήτητα βρέθηκαν στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής μου δράσης ανεξάρτητα από τις επιμέρους αρμοδιότητες μου σε επίπεδο Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Υπό την ιδιότητά μου ως επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και μέλος του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αφιέρωσα πολύ χρόνο και ενέργεια στην αντιμετώπιση της σκληρής κριτικής που δέχθηκε η Ελλάδα για το τεράστιο χρέος της, την οπισθοδρόμησή της σε θέματα αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, την ανεπάρκεια της διοικητικής μηχανής, την αδυναμία της να απορροφήσει κοινοτικούς πόρους και τη φοροδιαφυγή.

Η προσπάθεια να εξηγηθεί η πραγματική κατάσταση στην Ελλάδα και να αποδομηθούν ακραίες εκφράσεις λαϊκισμού και αρνητικών στερεοτύπων, σαφέστατα υπήρξε από την αρχή βασικός στόχος.

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε από την αρχή αυθεντικός εκφραστής αλληλεγγύης προς την Ελλάδα, προωθώντας σταθερά την ιδέα για μια συνολική ευρωπαϊκή λύση, προωθώντας προτάσεις για αναπτυξιακά σχέδια και συντεταγμένες πρωτοβουλίες εντός ενός πλαισίου ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Όσον αφορά στο καθαρά κοινοβουλευτικό έργο, είμαι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ασφάλειας και Άμυνας, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, της Ειδικής Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014 – 2020, της Επιτροπής για την καταπολέμηση του οργανωμένου Εγκλήματος, Ξεπλύματος Χρημάτων, και της διαφθοράς, της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις σχέσεις με τις Η.Π.Α. και της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Σας παραθέτω μερικές από τις δραστηριότητες αυτής της περιόδου

Ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων υπήρξα:

1. Εισηγήτρια-εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις διαβουλεύσεις για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευρωπαϊκή σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. Με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτεται θεσμικά από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου το οποίο μαζί με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Λουξεμβούργου, προσφέρουν συνδυασμένη προστασία έναντι κάθε ενδεχομένου κατάχρησης εξουσίας σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

2. Εισηγήτρια του Ε.Λ.Κ. για το νέο σχέδιο για την πολιτική γειτονίας με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.

3. Εισηγήτρια του Ε.Λ.Κ. για τη σύμβαση του Ο.Η.Ε για το διεθνές εμπόριο όπλων.

4. Εισηγήτρια του Ε.Λ.Κ. για τη ρήτρα αλληλεγγύης στα θέματα άμυνας και ασφάλειας

5. Εισηγήτρια της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014 – 2012 για την «Παγκόσμια Ευρώπης» δηλαδή για τον προϋπολογισμό χρηματοδότησης 2014 – 2020 όλης της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας καθώς και της αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας προς τρίτες χώρες.

Ως μέλος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων υπήρξα εισηγήτρια της έκθεσης για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό ανέλαβα πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός κοινού νομικού καθεστώτος για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα με το πολύ καλό αποτέλεσμα η πρότασή μου να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2012.