youtube twitter

Η κοινοβουλευτική διπλωματία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ - Άρθρο στην ηλεκτρονική έκδοση "Βουλή επί του... περιστυλίου!"

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020

Μεταξύ 18-23 Νοεμβρίου, η Βουλή των Ελλήνων επρόκειτο να φιλοξενήσει στην Αθήνα την ετήσια συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ.

Δυστυχώς, λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας που πλήττει ολόκληρο τον κόσμο, το Προεδρείο της ΚΣ, σε συνεννόηση με την ελληνική αντιπροσωπεία της οποίας είμαι επικεφαλής, αποφάσισε ορθώς η συνάντηση να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Πρωταρχικός στόχος όλων μας παραμένει η προστασία της δημόσιας υγείας.

Κατά τη διάρκεια των έξι ημερών της συνάντησής μας, θα εξετάσουμε πρώτον, τις απαντήσεις αναφορικά με τον COVID-19 και τον σημαντικό ρόλο που έπαιξαν οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών-μελών σε αυτήν την κρίση. Δεύτερον, θα συζητήσουμε τις πολλές προκλήσεις που εξακολουθούν να επηρεάζουν την ασφάλειά μας: την συμπεριφορά της Ρωσίας, την άνοδο της Κίνας, την συνεχιζόμενη τρομοκρατική απειλή, την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τις αναδυόμενες και ανατρεπτικές τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Τρίτον, θα επικοινωνήσουμε την συνεισφορά της ΚΣ στην πρωτοβουλία «ΝΑΤΟ 2030» και θα βοηθήσουμε στη διαμόρφωση ενός οράματος για το μέλλον του ΝΑΤΟ.
Καταρχήν, πρέπει να γίνει αντιληπτό πως η ΚΣ δίνει τη δυνατότητα στους Βουλευτές να συζητούν και να επηρεάζουν τις αποφάσεις για την άμυνα και την ασφάλεια της Συμμαχίας. Ταυτόχρονα, μας δίνεται η δυνατότητα να εργαστούμε για την ενίσχυση και την προώθηση των ευρω-ατλαντικών σχέσεων και των αξιών που στηρίζουν τη Συμμαχία, ιδιαίτερα μετά την εκλογή Μπάιντεν στις ΗΠΑ, ο οποίος τάσσεται σαφώς υπέρ της ενίσχυσης του ΝΑΤΟ και της πολυμερούς διπλωματίας. Μην ξεχνάμε πως χάρη στην κοινοβουλευτική διπλωματία που ασκείται στην ΚΣ, οι αξίες της δημοκρατίας, της εταιρικής σχέσης, της αλληλεγγύης και της συνεργασίας του ΝΑΤΟ ενισχύονται και διαδίδονται.

Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός πως πολύ γρήγορα, η πανδημία μετατράπηκε σε κρίση ασφάλειας επηρεάζοντας την παγκόσμια πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της παγκοσμιοποίησης και των ανταγωνισμών εξουσίας. Το ΝΑΤΟ ευτυχώς δεν έμεινε αδρανές αναδεικνύοντας το επίπεδο αλληλεγγύης της ευρω-ατλαντικής κοινότητας. Στην ΚΣ θα συζητήσουμε τους τρόπους προσαρμογής στο στρατηγικό περιβάλλον μετά την πανδημία, υπό το πρίσμα της μετατροπής της κρίσης σε ευκαιρία ενίσχυσης της συνοχής της Συμμαχίας.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και το Ψήφισμα που θα συνοψίζει τις προτεραιότητες των Κοινοβουλίων για την επόμενη δεκαετία, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΓΓ ΝΑΤΟ που θα κατατεθεί επίσημα τον ερχόμενο Απρίλιο προς έγκριση στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Συμμαχίας.
Κάθε ζωντανός οργανισμός, για να επιζήσει και να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, πρέπει να έχει τη δυνατότητα και τη θέληση να προσαρμόζεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Καθώς ο κόσμος συνεχίζει να αλλάζει και εμφανίζονται νέες προκλήσεις και ευκαιρίες, η ανανεωμένη ευρω-ατλαντική συνεργασία είναι υψίστης σημασίας.

Από τη δημιουργία του ΝΑΤΟ, τα μέλη του ανέπτυξαν ισχυρούς δεσμούς που στηρίζονται στον σεβασμό προς τη φιλελεύθερη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τη δέσμευση για ειρήνη. Η ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ εχθρών του παρελθόντος, μαζί με τη δημιουργία σταθερών και ευημερούντων δημοκρατικών κρατών μετά το τέλος του Ψυχρού πολέμου αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

Ωστόσο, για να παραμείνει αυτό, τρεις σημαντικοί όροι πρέπει να πληρούνται. Πρώτον, χρειαζόμαστε μια καλή διάγνωση των τρεχουσών και των επόμενων προκλήσεων. Δεύτερον, το ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχύσει την κοινωνική του νομιμότητα, δηλαδή να πείσει τους πολίτες για την αποστολή του και την ανάγκη διαφύλαξης στρατιωτικών και άλλων πόρων που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του. Τρίτον, ακρογωνιαίος λίθος παραμένει η αρχή της Αλληλεγγύης, όπου δοκιμάζεται η αποτελεσματικότητα, η ενότητα, αλλά και η αίγλη της Συμμαχίας.
To NATO όμως, επιθυμεί την συνεργασία και με άλλα ενωσιακά συστήματα όπως η ΕΕ. Ωστόσο, παρά τις κοινές Διακηρύξεις του 2016 και 2018, καθώς και της δέσμης των 74 κοινών προτάσεων/δράσεων για την υλοποίησή τους, η συνεργασία δεν προχωρά εξαιτίας ενός κράτους-μέλους της Τουρκίας, η οποία μη αναγνωρίζοντας την κρατική υπόσταση της Κύπρου, στην ουσία δεν αναγνωρίζει την ΕΕ ως συνολική οντότητα.
Στο εσωτερικό της ΚΣ του ΝΑΤΟ υπάρχουν πάρα πολλές φωνές και Εκθέσεις που στηλιτεύουν την γενικότερη στάση της Τουρκίας και το ρόλο της στην Ανατολική Μεσόγειο.
Στο δια ταύτα, σε έναν κόσμο που συνεχίζει να αλλάζει, η βασική αποστολή του ΝΑΤΟ για διατήρηση της ειρήνης και αποτροπή της επιθετικότητας συνεχίζεται. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για να είμαστε ασφαλείς και επιτυχημένοι, είναι να αντιμετωπίζουμε τον αυξημένο ανταγωνισμό εξουσίας από κοινού και ενωμένοι.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στην 7η 15θήμερη ηλεκτρονική έκδοση της Βουλής "Βουλή επί του... περιστυλίου!"